Werknemer met leaseauto neemt ontslag: wie betaalt de rekening?

Een leaseauto van de zaak is een populaire arbeidsvoorwaarde. Er wordt door een werknemer al snel om gevraagd. Maar wat als je een leaseauto aan je werknemer toekent, maar hij of zij vervolgens vóór het einde van het leasecontract vertrekt? Wie betaalt dan de rekening? Je leest het in mijn blog.

Maak op voorhand afspraken

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Wanneer je niet voor verrassingen wilt komen te staan, is het belangrijk om op voorhand afspraken te maken met je werknemer. Denk hierbij onder meer aan het vastleggen van een eventuele afkoopsom bij voortijdige beëindiging van het dienstverband. 

In het kort

Goed werkgeverschap is belangrijk bij het afwikkelen van een leaseautoregeling. De gevolgen van een onzorgvuldige afhandeling wordt in de hieronder genoemde uitspraak goed zichtbaar. De werkgever blijft zitten met een rekening van ruim € 10.000.

Daarom:

  • Denk er als werkgever op voorhand goed over na welke financiële consequenties een vroegtijdige beëindiging van de leaseregeling kan hebben en leg deze in de gebruikersovereenkomst goed vast.
  • Informeer de werknemer bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst (nogmaals) goed over de financiële gevolgen met betrekking tot de leaseauto, zodat hij of zij niet voor verrassingen komt te staan.

Afkoopsom

In de kern is een afkoopsom bij voortijdige beëindiging van het dienstverband toegestaan. Wel moet deze voor een werknemer kenbaar zijn en naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Dit brengt met zich mee dat het belangrijk is om goede afspraken op papier te zetten die:

  • duidelijk zijn;
  • bewust door werknemer zijn geaccepteerd;
  • door zowel werkgever als werknemer zijn ondertekend.

Voor een werkgever moet daarnaast ook het 'goed werkgeverschap' in acht worden genomen. Om dit toe te lichten, neem ik jullie mee in de volgende situatie die speelde bij de Kantonrechter Almere in 2017. 

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Uitspraak kantonrechter Almere 2017

Een werknemer neemt per 1 juni 2016 ontslag. Hij heeft een leaseauto waarvan het leasetarief hoger is dan het normbedrag. In zijn gebruikersovereenkomst staat dat er in zo’n geval een aantal mogelijkheden zijn:

  • de werknemer neemt de leaseauto mee naar zijn volgende werkgever; 
  • de werknemer betaalt de kosten van de afkoop van het leasecontract; 
  • als de werkgever de auto kan doorgeven aan een werknemer in een vergelijkbare functie, dan kan de werkgever de regeling laten vervallen.

De werkgever geeft aan zijn best te doen in deze kwestie. Hij neemt de auto in en stelt deze beschikbaar aan een andere werknemer. Op die manier hoeft de werkgever geen afkoopsom aan de leasemaatschappij te betalen over de resterende maanden.

Echter, de nieuwe werknemer betaalt een lagere maandelijkse eigen bijdrage. De werkgever heeft hierdoor alsnog te maken met aanvullende kosten (ruim € 10.000) en probeert deze kosten op de ex-werknemer te verhalen.

Uitspraak: de werkgever blijft zitten met een rekening van ruim € 10.000, omdat hij zich niet heeft gehouden aan de vereisten van 'goed werkgeverschap'. 

Goed werkgeverschap

Wat vindt de rechter hiervan? De rechter neemt het goed werkgeverschap als uitgangspunt en licht dit als volgt toe. De werkgever is degene die ervoor heeft gekozen om een leaseregeling aan te bieden. De werknemer is geen partij in het leasecontract en kan dus niet onderhandelen, terwijl hij wel het risico loopt.

Dat vergt van de werkgever een uiterst zorgvuldige behartiging van de belangen van de werknemer. De werknemer was natuurlijk wel op de hoogte van het risico, maar er was ook afgesproken dat de werkgever zich voor de zaak zou inspannen, waarna de werkgever een gebruikersovereenkomst heeft gesloten met een andere werknemer. 

De ex-werknemer mocht ervan uitgaan dat, wanneer de auto aan een andere werknemer ter beschikking zou worden gesteld, hij niets meer hoeft te betalen.

In deze gebruikersovereenkomst zat een afwijkende regeling over de betaling van de eigen bijdrage boven het normbedrag, wat leidde tot een lagere maandelijkse eigen bijdrage, waarvan de ex-werknemer overigens niet op de hoogte was.

Hierop stelt de rechter vast dat de gebruikersovereenkomst niet in deze gekozen constructie voorziet en dat de ex-werknemer hier ook niet mee heeft ingestemd. De werkgever heeft de ex-werknemer voor een voldongen feit gesteld. De ex-werknemer, zo stelt de rechter, mocht er daarom vanuit gaan dat als de auto aan een andere werknemer ter beschikking zou worden gesteld, hij niets meer zou hoeven te betalen.

De keuze van de werkgever voor deze constructie moet daarom voor rekening en risico van de werkgever blijven, aldus de rechter. 

Hoe zit het voor jou?

Wat voor jou geldt, is afhankelijk van wat er op papier staat en wat er is gezegd, waardoor altijd naar de specifieke situatie moet worden gekeken.

Disfunctionerende werknemer ontslaan? Zo slaag je bij de rechter!

Het functioneren van je medewerker is na diverse pogingen niet verbetert. Ontslag is onvermijdelijk, maar de medewerker denkt hier anders over. Wat nu? Stap naar de rechter. Lees waar je aan moet voldoen in deze blog!

Lees blog