Aan­vra­gen de­fi­ni­tie­ve be­re­ke­ning NOW ui­ter­lijk 22 fe­bru­ari

Heb jij in de derde, vierde, vijfde en/of zesde periode de tegemoetkoming NOW aangevraagd, dien dan uiterlijk 22 februari 2023 je definitieve aanvraag in bij het UWV.

Now

De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen. De NOW werd in eerste instantie verstrekt als voorschot, op basis van het geschatte omzetverlies. 

Definitie omzetverlies

Nu jouw definitieve omzetverlies bekend is, moet de definitieve NOW aangevraagd worden. Dit moet voor de derde tot en met de zesde periode van de NOW uiterlijk op 22 februari 2023 gebeuren. 

Steven Akse
Steven Akse Privacy officer

Het betreft de periodes:

  • Oktober t/m december 2020: NOW derde periode)
  • Januari t/m maart 2021 (NOW vierde periode)
  • April t/m juni 2021 (NOW vijfde periode)
  • Juli t/m september 2021 (NOW zesde periode)

Aanvragen

Het aanvragen van de definitieve berekening van de NOW doe je digitaal bij het UWV. Aanvragen kan mét en zonder gebruik te maken van eHerkenning.

Derdenverklaring of accountantsverklaring

In bepaalde gevallen heb je een derdenverklaring of een accountantsverklaring nodig. Een derdenverklaring is nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming € 40.000 of meer bedraagt. Je hebt een accountantsverklaring nodig als jouw voorschot of definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer bedraagt.

Tip! Met de NOWchecker op de site van het UWV kun je uitrekenen hoe hoog jouw definitieve tegemoetkoming ongeveer wordt. Zo kun je zien of je een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig hebt. 

Neem contact op met je accountant voor een exacte berekening.

Tip! Een dergelijke verklaring kost tijd. Wacht hier dus niet te lang mee.

Definitieve berekening

Op basis van jouw werkelijke omzetverlies wordt je definitieve tegemoetkoming NOW berekend. Dit kan leiden tot een nabetaling of tot een terugbetaling. In het laatste geval is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken met het UWV.