Voorlopige basis­premie en eco-premie 2023

Onlangs zijn de voorlopige bedragen voor de basispremie en de eco-premie vastgesteld. Je krijgt veel lagere bedragen dan eerder zijn aangekondigd. Een forse tegenvaller!

Basis­premie: 85% van ver­wachte definitieve waarde

De voorlopige basispremie is als volgt:

  • Eerste 40 hectare: € 196/ha (€ 150 + € 46).
  • Boven 40 hectare: € 150/ha.

Deze bedragen zijn circa 85% van de bedragen die definitief worden verwacht. Dit betekent dat LNV ervan uit gaat dat de definitieve bedragen circa € 232 (eerste 40 ha) en € 176 (boven 40 ha) worden.

Fors lager dan eerdere bedragen

Eerder zijn de volgende bedragen gecommuniceerd: € 276 respectievelijk € 220.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Eco-premie: minimaal bedrag

De voorlopige eco-premies zijn vastgesteld op basis van de aanmeldingen eerder dit jaar (met de Gecombineerde opgave in mei/juni). In tabel 1 staan de voorlopige eco-premies en de eerder aangekondigde eco-premies.

Tabel 1. Voorgestelde en eerder aangekondigde eco-premies

Klasse

Voorlopige

eco-premie

Eerder aangekondigde eco-premie

Brons

€   44

€   60

Zilver

€   74

€ 100

Goud

€ 148

€ 200

De genoemde bedragen minimale bedragen. Als uiteindelijk minder bedrijven aan de eco-regeling meedoen of in een lagere klasse terecht komt, kunnen de bedragen hoger uitkomen.

Heb je vragen over de basispremie en/of de eco-premie voor 2023? Neem gerust contact op.

Realtime inzicht

Als agrarisch ondernemer sta je telkens weer voor nieuwe uitdagingen; de agrarische sector is immers continu in beweging. Denk aan veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Je weet er waarschijnlijk alles van. Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming. Het agro dashboard brengt je verder!

Lees meer