Vijf generaties op de werkvloer: zo werkt het!

Bij steeds meer bedrijven waar ik kom zie ik, als gevolg van vergrijzing, tot inmiddels wel vijf generaties met elkaar samenwerken. Vaak wordt dit gezien als een probleem, want iedere generatie lijkt een 'eigen gebruiksaanwijzing' te hebben. Ik geef je 5 tips om de 'kloof' tussen jong en oud te managen!
Direct naar de 5 tips

De kloof tussen jong & oud managen

Het is voor leidinggevenden een uitdaging om een halve eeuw werkervaring tussen generaties te managen tot een succesvolle samenwerking. De gebruiksaanwijzing per generatie is echter niet zo divers als je misschien zou denken. De belangrijkste overeenkomst is dat iedere medewerker, ongeacht de leeftijd of levensfase, gebaat is bij oprechte interesse, waardering en aandacht.

Maar waarom is generatiemanagement dan een belangrijk onderwerp? En welke rol kunnen leidinggevenden hierbij innemen? Voor ik deze vragen beantwoord, toch eerst nog kort een uitleg wat een generatie is. Ik sluit het artikel af met 5 waardevolle tips om de kloof tussen jong en oud te managen.

Wat is een generatie?

Een generatie bestaat uit leeftijdsgenoten die met elkaar zijn verbonden door een gedeelde levensgeschiedenis, omstandigheden en beleving van de tijdsgeest. Ongeveer elke 15 jaar ontstaat er een nieuwe generatie. Deze groep mensen doen eenzelfde maatschappelijke ervaring op, waardoor zij overeenkomsten vertonen in houding en gedrag.

Iemand die bijvoorbeeld opgroeit in een fase van grote werkloosheid, staat anders in het leven dan iemand die opgroeit in een tijd waar alles mogelijk is. Globaal zijn de generaties uit de onderstaande tabel te onderscheiden.

Natasja Pierik
Natasja Pierik Senior HR adviseur

Wat is generatiemanagement?

Voordat dit begrip kan worden gedefinieerd, is het belangrijk om te weten wat generatiedenken inhoudt. Generatiedenken betekent bewust zijn van de tijdsperiode waarin mensen zijn opgegroeid en hoe deze tijdsperiode in mensen doorleeft. Iedere generatie heeft specifieke kenmerken die voor de andere generaties minder van toepassing zijn.

Generatiemanagement is beleid en leiderschap toegespitst op de generatie en levensfase van je medewerkers.

De sleutel zit in het koppelen van frisse ideeën van de jongere generatie aan de ervaring van de oudere generatie.

Het toepassen van generatiemanagement in je organisatie heeft een aantal voordelen:

  • Het benut talenten van iedere generatie optimaal.
  • Generatiemanagement zorgt voor een cultuur die inclusief is voor alle generaties.
  • Het verbetert samenwerking en communicatielijnen.
  • Door generatiemanagement word je een aantrekkelijke werkgever die talent weet te binden, boeien en behouden.

Hoewel mensen elkaar op de werkvloer soms kunnen vervloeken en hier generatieverschillen de schuld van geven, durf ik te zeggen dat alle generaties nodig zijn voor een goede mix. We zijn in de eerste plaats individuen met karaktereigenschappen. De grenzen tussen generaties zijn in de praktijk lang niet zo helder dan het schema hierboven doet vermoeden.

Welke rol kunnen leidinggevenden innemen?

De verschillende eigenschappen en kwaliteiten die er zijn kunnen elkaar heel goed aanvullen. Echter is het wel belangrijk dat er een leidinggevende of manager is die iedereen met elkaar verbindt. Ook moeten leidinggevenden kijken naar talent, inzet en energie in plaats van naar leeftijd.

Iedere generatie en iedere individuele medewerker brengt zijn of haar eigen kracht mee en daarmee de kracht van diversiteit. De sleutel zit in het koppelen van frisse ideeën van de jongere generatie aan de ervaring van de oudere generatie. Voor de organisatie zit de uitdaging in het loslaten van verouderde processen en patronen en ruimte te maken voor vernieuwingen.

Gebrek aan ervaring wordt dan een competentie ‘an sich’. Door samenwerking (jong leert van oud en andersom) ontstaat synergie die noodzakelijk is voor organisaties, alleen al omdat ook klanten van alle generaties zijn.

5 praktische tips

1. Koppel werknemers aan elkaar

Koppel jonge en oudere werknemers aan elkaar. Je zult merken dat in beide richtingen veel te leren valt. Samenwerken met ervaren collega’s blijkt de belangrijkste bron van leren te zijn. Werknemers steken van dit ‘informele leren’ evenveel op als van een cursus.

2. Organiseer ontmoetingen

Organiseer ontmoetingen waarin werknemers elkaar op een andere manier (dan in werkverband) leren kennen. Zo wordt er ruimte gecreëerd om elkaar te vertellen over wat hen bezighoudt en groeit wederzijds begrip en dus verbinding op de werkvloer.

3. Vier de successen en wees open over de fouten

Succes wordt geboekt door samen te werken. Door succes te vieren benadruk je het resultaat van samen de schouders onder iets te zetten. Echter, ook fouten verdienen aandacht: constructieve aandacht voor fouten draagt bij aan een bedrijfscultuur waarin medewerkers (ervaren en onervaren) open kunnen zijn over hun fouten.

4. Zorg voor diversiteit

Maak gebruik van de uiteenlopende ziens- en denkwijzen van verschillende generaties: van de spontane ideeën van de ‘jonge hond’ tot de doortimmerende plannen van een ‘oude rot’. Mix generaties in projecten en teams en ontdek de kracht van nieuwe ideeën gecombineerd met ervaring.

5. Begin bij jezelf

De eerste stap eigenlijk, want bekijk in dit kader eens jezelf met een open blik. Tot welke generatie behoor jezelf? Hoe kijk je naar je collega’s of medewerkers van andere generaties? Heb oog voor de verschillen en hoe je elkaar kunt aanvullen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Reageer onder deze blog of neem contact met mij op. Ik help je graag! 

Generatieleren toepassen in de praktijk

Soms werken wel 5 generaties samen in organisaties. Dit gaat niet altijd even makkelijk, want generaties hebben verschillende wensen en behoeften. Deze workshop leert je de verschillen, maar je gaat vooral ontdekken hoe je de verschillende generaties laat samenwerken.

Naar de training
medewerkers de jong en laan
Hoe zorg je ervoor dat je personeel duurzaam inzetbaar blijft?

Het is steeds lastiger om personeel te binden en te boeien. Dat komt mede door de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en veranderingen door de komst van nieuwe generaties en andere culturen in onze maatschappij. Daarom is het nu meer dan ooit de tijd om werk te maken van duurzame inzetbaarheid. En dat begint met het houden van goede gesprekken met elkaar.

Naar blog