Op­zeg­gen ar­beids­over­een­komst voor aanvang eerste werkdag, mag dat?

Het contract is getekend, alles is rond. Maar dan krijgt de werkgever of werknemer spijt. Mag de arbeidsovereenkomst worden opgezegd, voordat er ook maar één dag gewerkt is? Twee rechters deden een uitspraak.

Twee rechtszaken

De arbeidsovereenkomst is getekend en alles is akkoord. Nog een paar weken wachten, dan kan het nieuwe avontuur voor de werkgever en werknemer beginnen. Maar dan krijgt één van beiden spijt, nog voordat de eerste werkdag heeft plaatsgevonden…

Mag een werkgever of -nemer de getekende arbeidsovereenkomst intrekken, zonder dat er nog maar één dag gewerkt is?

Twee rechters deden een uitspraak in afzonderlijke zaken. Bij de ene zaak beëindigde de werkgever het dienstverband vroegtijdig, in het andere geval de werknemer. Beide situaties behandel ik in deze blog.

Rechtszaak 1: werkgever zegt arbeidsovereenkomst op

Voor de eerste uitspraak neem ik je graag mee naar de rechtbank in Utrecht. Daar liep de zaak waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegde, nog voordat het contract inging.

De werkgever had slechte verhalen over de werknemer gehoord en durfde het toch niet aan het dienstverband te starten. Hierop stapte de werknemer naar de rechter en eiste een schadevergoeding ter hoogte van een jaarsalaris.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Proeftijd, een risico?

In de arbeidsovereenkomst stond een proeftijd van twee maanden. Tijdens deze periode mag een werkgever (net als een werknemer) zonder enige reden de arbeidsovereenkomst opzeggen.

De kantonrechter in Utrecht oordeelde dat dit ook geldt bij een opzegging voorafgaand aan de eerste werkdag. De werknemer aanvaardde nou eenmaal een bepaald risico door akkoord te gaan met een proeftijd.

Opzegging vóór de eerste werkdag was dus wel mogelijk. De werknemer ontving geen schadevergoeding.

Rechtszaak 2: werknemer zegt arbeidsovereenkomst op

Dan de andere zaak. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure koos de werkgever de geschikte kandidaat voor de openstaande vacature. De arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar werd getekend.

De overeenkomst bevatte geen proeftijd, wel een tussentijds opzegbeding.

Maar dan… Een week na ondertekening gaf de werknemer aan toch niet bij het bedrijf te komen werken. Hierop stapte de werkgever naar de rechter en eiste een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 10.000.

Tussentijds opzegbeding

Vanwege het tussentijds opzegbeding oordeelde de kantonrechter in Roermond dat de werknemer niet hoefde te wachten met de opzegging tot hij daadwerkelijk was gestart met werken.

Ook zonder proeftijd, maar met een tussentijdse opzegmogelijkheid, kan een werknemer voorafgaande aan de eerste werkdag de getekende arbeidsovereenkomst intrekken.

Dit geldt bovendien ook voor een werkgever. Echter, hij of zij moet hiervoor rekening houden met andere wettelijke regels.

Een werkgever kan (in tegenstelling tot de simpele opzegmogelijkheid van de werknemer) een arbeidsovereenkomst enkel (laten) beëindigen:

  • via het UWV als het gaat om bedrijfseconomische redenen;
  • via de rechter als het gaat om overige gronden;
  • in onderling overleg met de werknemer, ongeacht de reden, mits partijen er samen maar uitkomen.

Ingang opzegtermijn

De zaak was hiermee nog niet afgedaan. Wanneer zou de opzegtermijn van in dit geval één maand gaan lopen? Vanaf de dag van de opzegging of vanaf de eerste werkdag? Nu de werknemer niet hoefde te wachten met opzeggen, vond de kantonrechter het logisch dat de opzegtermijn ook direct inging. Hierdoor eindigde de arbeidsovereenkomst op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de opzegging deed. De werkgever ontving geen schadevergoeding.

Positief of negatief voor werkgever?

Kortom; uit de uitspraken blijkt dat een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd voordat er ook maar één dag gewerkt is. In de overeenkomst moet dan wel sprake zijn van een proeftijd of een tussentijds opzegbeding. Voor jou als werkgever is dit positief wanneer je op korte termijn afscheid wilt nemen van een werknemer. Maar besluit je werknemer om te vertrekken? Dan pakken deze uitspraken nadelig uit.

medewerker de jong en laan

Workshop flexibele arbeidsvoorwaarden

Werknemers stellen steeds hogere eisen. Ze willen graag de regie hebben over hun eigen arbeidsvoorwaarden. Hoe kun je met je organisatie inspelen op deze ontwikkeling? In deze workshop worden de verschillende mogelijkheden besproken maar ook de directe gevolgen hiervan. Denk aan het optimaliseren van de verschillende werkwijzen maar ook de manier waarop dit fiscaal voordelig kan.

Naar workshop
medewerkers de jong en laan