Opzeggen arbeidsovereenkomst voor aanvang eerste werkdag, mag dat?

De arbeidsovereenkomst is getekend en alles is akkoord. Nog een paar weken wachten, dan kan het nieuwe avontuur voor de werkgever en werknemer beginnen. Maar dan krijgt één van beiden spijt, nog voordat de eerste werkdag heeft plaatsgevonden…

Mag een werkgever of -nemer de getekende arbeidsovereenkomst intrekken, zonder dat er nog maar één dag gewerkt is?

Twee rechters deden een uitspraak in afzonderlijke zaken. Bij de ene zaak beëindigde de werkgever het dienstverband vroegtijdig, in het andere geval de werknemer. Beide situaties behandel ik in deze blog.

Werkgever zegt arbeidsovereenkomst op

Voor de eerste uitspraak neem ik u graag mee naar de rechtbank in Utrecht. Daar liep de zaak waarbij de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegde, nog voordat het contract inging.

De werkgever had slechte verhalen over de werknemer gehoord en durfde het toch niet aan het dienstverband te starten.

Hierop stapte de werknemer naar de rechter en eiste een schadevergoeding ter hoogte van een jaarsalaris.

Proeftijd, een risico?

In de arbeidsovereenkomst stond een proeftijd van twee maanden. Tijdens deze periode mag een werkgever (net als een werknemer) zonder enige reden de arbeidsovereenkomst opzeggen.

De kantonrechter in Utrecht oordeelde dat dit ook geldt bij een opzegging voorafgaand aan de eerste werkdag. De werknemer aanvaardde nou eenmaal een bepaald risico door akkoord te gaan met een proeftijd.

Opzegging vóór de eerste werkdag was dus wel mogelijk. De werknemer ontving geen schadevergoeding.

Werknemer zegt arbeidsovereenkomst op

Dan de andere zaak. Na een uitvoerige sollicitatieprocedure koos de werkgever de geschikte kandidaat voor de openstaande vacature. De arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar werd getekend.

De overeenkomst bevatte geen proeftijd, wel een tussentijds opzegbeding.

Maar dan… Een week na ondertekening gaf de werknemer aan toch niet bij het bedrijf te komen werken. Hierop stapte de werkgever naar de rechter en eiste een gefixeerde schadevergoeding van bijna € 10.000.

Tussentijds opzegbeding

Wanneer zou de opzegtermijn van in dit geval één maand gaan lopen?

Vanwege het tussentijds opzegbeding oordeelde de kantonrechter in Roermond dat de werknemer niet hoefde te wachten met de opzegging tot hij daadwerkelijk was gestart met werken.

Ook zonder proeftijd, maar met een tussentijdse opzegmogelijkheid, kan een werknemer voorafgaande aan de eerste werkdag de getekende arbeidsovereenkomst intrekken.

Dit geldt bovendien ook voor een werkgever. Echter, hij of zij moet hiervoor rekening houden met andere wettelijke regels.

Een werkgever kan (in tegenstelling tot de simpele opzegmogelijkheid van de werknemer) een arbeidsovereenkomst enkel (laten) beëindigen:

  • via het UWV als het gaat om bedrijfseconomische redenen;
  • via de rechter als het gaat om overige gronden;
  • in onderling overleg met de werknemer, ongeacht de reden, mits partijen er samen maar uitkomen.

Ingang opzegtermijn

De zaak was hiermee nog niet afgedaan. Wanneer zou de opzegtermijn van in dit geval één maand gaan lopen? Vanaf de dag van de opzegging of vanaf de eerste werkdag?

Nu de werknemer niet hoefde te wachten met opzeggen, vond de kantonrechter het logisch dat de opzegtermijn ook direct inging.

Hierdoor eindigde de arbeidsovereenkomst op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de opzegging deed. De werkgever ontving geen schadevergoeding.

Positief of negatief voor werkgever?

Kortom; uit de uitspraken blijkt dat een arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd voordat er ook maar één dag gewerkt is.

In de overeenkomst moet dan wel sprake zijn van een proeftijd of een tussentijds opzegbeding.

Voor u als werkgever is dit positief wanneer u op korte termijn afscheid wilt nemen van een werknemer. Maar besluit uw werknemer om te vertrekken? Dan pakken deze uitspraken nadelig voor u uit.

Ik weet weer hoe de vork in de steel zit. Geldt dat ook voor u? Of heeft u nog vragen? Reageer gerust onderaan deze pagina of neem contact met mij op.

Ook interessant!

Vaststellingsovereenkomst: 5 feiten en fabels

In deze blog zetten we 5 feiten en fabels over de vaststellingsovereenkomst op een rij. Lees meer...

Door Amy Gehring
Lees blog
4 reacties
Rinie Nijhuis

En wat nu bij beëindiging van een contract voor bepaalde tijd en je hebt daarna nog een contract van 1 jaar bij dezelfde werkgever getekend en ingeleverd.( met daarbij een opzegtermijn van 2 maanden voor de werknemer) Om vervolgens te aangenomen te worden bij een andere werkgever, omdat het UWV van degene verwacht dat hij nog solliciteert ( voor het 7 maanden contract had hij 10 weken WW) Kan degene dan bij einde 7 maanden contract vertrekken of is hij gehouden aan twee maanden uitwerktijd? Zo ja vanaf wanneer gaan dan de 2 maanden in?

Cindy Notkamp

Bedankt voor uw vraag mevrouw Nijhuis. Ik heb u een e-mail gestuurd. Hopelijk heb ik u daarmee verder kunnen helpen.

Ronald D.

Cindi, mag een werkgever het contract ontbinden van een jaarcontract, voor aanvang dienstverband indien er GEEN proeftijd is afgesproken.
M.a.w. moet de werkgever dan het hele jaar uitbetalen indien hij een maand voor aanvang om een algemene reden van het contract af wil?

Cindy Notkamp

Beste Ronald,

Ook zonder proeftijd, maar met tussentijdse opzegmogelijkheid kan het mogelijk zijn om voorafgaande aan de start van de arbeidsovereenkomst deze te eindigen. Zie in de tekst onder het kopje "tussentijds opzegbeding". Hier zitten, zoals u daar ook kunt lezen, echter wel wat aanvullende eisen aan. Mocht u hier meer over willen weten, dan hoor ik dit graag.

Met vriendelijke groet,

Cindy Notkamp

Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren