Data-analyse: krijg inzicht in jouw onderneming

De term data-analyse komt tegenwoordig overal voorbij, maar waarom is het zo belangrijk ermee aan de slag te gaan? Al jaren voeren we bij onze klanten accountantscontroles uit waarbij we allerlei bedrijfsgegevens analyseren. Bij deze controles zagen we trends, verbanden, afwijkingen en opvallende zaken - maar altijd tot op zekere hoogte. Data-analyse heeft hier verandering in gebracht!

Data-analyse

Door technologische ontwikkelingen is er enorm veel digitale informatie beschikbaar en deze data kan steeds makkelijker en efficiënter ontsloten en geanalyseerd worden. Een kans die we met beide handen hebben aangepakt!

De groei van gegevensverzameling is geen bedreiging, maar juist een kans.

Met data-analyse is binnen de Jong & Laan een belangrijke transformatie gezet voor zowel het samenstellen als het controleren van de jaarrekening. Data wordt juist meer ‘waard’ als het centraal wordt verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd.

Met data-analyse tillen wij onze werkzaamheden naar een hoger niveau en focussen we ons op de uitzonderingen en bijzonderheden. Wat betekent dit voor jou?

De meerwaarde van data-analyse

Het klinkt misschien nog niet heel vernieuwend. Je zou denken: een ondernemer heeft via zijn financiële boekhoudsoftware of ERP-systeem toch al inzicht in de bedrijfsprocessen en -stromen? Klopt, maar met data-analyse gaan we echt een stap verder!

De kracht zit ‘m erin dat we verschillende applicaties koppelen en de data centraal verzamelen. Dit kunnen we vervolgens structureren om de analyses mogelijk te maken.

Jasper Visserman
Jasper Visserman Senior IT consultant
Specialist op het gebied van IT
Als Senior IT consultant heb ik een voorliefde voor alles wat met data te maken heeft. Ik vind het leuk om data voor je te laten werken, optimaal inzichtelijk te maken, te visualiseren, te interpreteren en op te nemen in de bedrijfsprocessen en de -voering. Door mijn kennis over IT én accountancy kan ik mijn klanten en collega’s optimaal ondersteunen.
Neem contact op

De toegevoegde waarde

Onze klanten zijn blij verrast dat we zo snel verschillen, bijzonderheden en verbanden in kaart kunnen brengen. En dat in één overzicht, zonder dat er handmatige analyses aan te pas komen. 

Daar zit onze toegevoegde waarde: analyseren en een duidelijke vertaling maken naar inzicht en verbeterslagen voor de ondernemer.

Data-analyse is een onderdeel van de ontwikkeling naar het meer datagedreven werken. Dit houdt in dat alle digitale data centraal en veilig wordt verzameld, gestructureerd, geanalyseerd en helder gevisualiseerd. Hierdoor worden verbanden, ontwikkelingen en afwijkingen eenvoudig zichtbaar worden voor de ondernemer en de adviseur.

Wat zijn de valkuilen?

Verbanden die eerder niet gelegd konden worden, kunnen zorgen voor verrassende inzichten. De valkuil bestaat dat je met zoveel gegevens té veel gaat analyseren. Wij helpen je om je bewust te focussen op de bijzonderheden en trends en het bepalen van de juiste analyses en inzichten.

Aan het omzetten van data naar informatie heb je bovendien nog niets, het dient bij te dragen aan het sturingsmechanisme van jouw onderneming.

Welke inzichten verkrijg je met data-analyse?

De (visuele) data wordt weergegeven in een dashboard en met behulp daarvan worden data-analyses uitgevoerd. Hierbij kun je meer inzicht verkrijgen in onder andere de volgende vraagstukken:

 • Geeft de administratie een consistent en betrouwbaar beeld van de realiteit?
 • Zijn er afwijkende inkomsten of uitgaven of zijn er seizoenspatronen te ontdekken?
 • Is de kostenpost van een bepaalde dienst in februari groter dan in mei?
 • Klopt dat wat er gebeurt met wat de ondernemer in zijn hoofd heeft?
 • Zijn er dubbele betalingen verricht?
 • Hebben bepaalde crediteuren meerdere bankrekeningnummers? 

Inzicht in de voorraadregistratie

Daarnaast stellen we bij operationele data-analyse vast dat alle betaalde en ingekochte goederen ook daadwerkelijk in de voorraden zijn ingeboekt. Hierbij stellen we gelijk vast of alle geleverde goederen volgens de voorraadadministratie gefactureerd zijn en verantwoord zijn als verkopen in de financiële administratie.

Tekst gaat verder onder het voorbeeld goederenbeweging.

Voorbeeld

Hieronder is een (fictief) voorbeeld opgenomen van een goederenbeweging. Klik er gerust eens doorheen. 

 

Voorbeelden uit de praktijk

In een goederenbeweging van een klant zagen we dat goederen soms met een verkeerd aantal in de administratie waren ingeboekt. Ook maakten we in één oogopslag inzichtelijk:

 • Wat de marges het afgelopen jaar zijn per klant, artikel en verkoper. Dit in relatie tot en met voorgaand jaar en in het huidige jaar.
 • Wat de gemiddelde verkoopprijs is van een bepaald artikel in het boekjaar.
 • Hoe de gemiddelde verkoopprijs zich verhoudt tot het voorgaande jaar.
 • Of alle artikelen tegen de juiste verkoopprijzen zijn gefactureerd.
 • Of de voorraden daadwerkelijk gewaardeerd zijn tegen de laatste inkoopprijs (op basis van First In First Out).
 • Of de voorraden in het nieuwe jaar zijn verkocht met positieve óf negatieve marges.

Hierdoor zijn we in staat om, met dezelfde data, diepgaande analyses uit te voeren en ook snel de vinger op de zere plek te leggen. Daarbij wordt de adviesrol van de digitale adviseur voor de ondernemer steeds duidelijker en belangrijker.

Heb je nog vragen of ben je benieuwd hoe je data-analyse kunt inzetten voor jouw organisatie? Neem gerust contact met mij op.

Duurzaamheid & data gaan goed samen bij Berrico

Berrico beschikt over diverse ingrediënten die de onderneming maken tot waar ze nu staat: een slimme kijk op investeringen, kennis van zaken, gedigitaliseerde processen, data-inzicht en duurzaamheid. Met daarnaast een altijd vrolijke en positieve insteek. Blij dat we met deze klant mogen samenwerken!

Lees klantcase
Stilzitten is geen optie voor Preston Palace

Stilzitten: dat is voor Preston Palace geen optie. Samen met de Jong & Laan worden grote stappen gezet op het gebied van digitale stuurinformatie. Carlo (Preston Palace): "Met hulp van onze IT consultant Jasper Visserman zijn we een traject aangegaan om alle informatiestromen met elkaar te verbinden en inzichtelijk te maken."

Lees klantcase

Meer over
de meerwaarde

van data-analyse

Als ondernemer wil je dat de (maand)cijfers en de jaarrekeningen het juiste weergeven. Daarnaast wil je onjuiste belastingaangiftes voorkomen. Dat snappen wij als geen ander, en daarom passen wij data-analyse toe: hiermee kunnen we de financiële administratie analyseren op bijzondere gebeurtenissen en uitzonderingen. Het stelt ons in staat efficiënter én beter te werken.