Data-analyse: krijg inzicht in uw onderneming

Een bewuste focus op bijzonderheden en trends

De term data-analyse komt tegenwoordig overal voorbij, maar waarom is het zo belangrijk ermee aan de slag te gaan?

Nieuwe manier van controleren

Al jaren voeren we bij onze klanten accountantscontroles uit waarbij we allerlei bedrijfsgegevens analyseren. Bij deze controles zagen we trends, verbanden, afwijkingen en opvallende zaken - maar altijd tot op zekere hoogte.

Door technologische ontwikkelingen is er enorm veel digitale informatie beschikbaar en deze data kan steeds makkelijker en efficiënter ontsloten en geanalyseerd worden. Een kans die we met beide handen hebben aangepakt!

"De groei van gegevensverzameling is geen bedreiging, maar juist een kans."

Met data-analyse is binnen de Jong & Laan een belangrijke transformatie gezet voor zowel het samenstellen als het controleren van de jaarrekening. Data wordt juist meer ‘waard’ als het centraal wordt verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd.

Met data-analyse tillen wij onze werkzaamheden naar een hoger niveau en focussen we ons op de uitzonderingen en bijzonderheden. Wat betekent dit voor u?

De meerwaarde van data-analyse

Het klinkt misschien nog niet heel vernieuwend. Je zou denken: een ondernemer heeft via zijn financiële boekhoudsoftware of ERP-systeem toch al inzicht in de bedrijfsprocessen en -stromen? Klopt, maar met data-analyse gaan we echt een stap verder!

De kracht zit ‘m erin dat we verschillende applicaties koppelen en de data centraal verzamelen. Dit kunnen we vervolgens structureren om de analyses mogelijk te maken.

De toegevoegde waarde

"Daar zit onze toegevoegde waarde: analyseren en een duidelijke vertaling maken naar inzicht en verbeterslagen voor de ondernemer."

Onze klanten zijn blij verrast dat we zo snel verschillen, bijzonderheden en verbanden in kaart kunnen brengen. En dat in één overzicht, zonder dat er handmatige analyses aan te pas komen. 

Data-analyse is een onderdeel van de ontwikkeling naar het meer datagedreven werken. Dit houdt in dat alle digitale data centraal en veilig wordt verzameld, gestructureerd, geanalyseerd en helder gevisualiseerd. Hierdoor worden verbanden, ontwikkelingen en afwijkingen eenvoudig zichtbaar worden voor de ondernemer en de adviseur.

Wat zijn de valkuilen?

Verbanden die eerder niet gelegd konden worden, kunnen zorgen voor verrassende inzichten. De valkuil bestaat dat u met zoveel gegevens té veel gaat analyseren. Wij helpen u om u bewust te focussen op de bijzonderheden en trends en het bepalen van de juiste analyses en inzichten.

Aan het omzetten van data naar informatie heeft u bovendien nog niets, het dient bij te dragen aan het sturingsmechanisme van uw onderneming.

Welke inzichten verkrijgt u met data-analyse?

De (visuele) data wordt weergegeven in een dashboard en met behulp daarvan worden data-analyses uitgevoerd. Hierbij kunt u meer inzicht verkrijgen in onder andere de volgende vraagstukken:

  • Geeft de administratie een consistent en betrouwbaar beeld van de realiteit?
  • Zijn er afwijkende inkomsten of uitgaven of zijn er seizoenspatronen te ontdekken?
  • Is de kostenpost van een bepaalde dienst in februari groter dan in mei?
  • Klopt dat wat er gebeurt met wat de ondernemer in zijn hoofd heeft?
  • Zijn er dubbele betalingen verricht?
  • Hebben bepaalde crediteuren meerdere bankrekeningnummers? 

Inzicht in de voorraadadministratie 

Daarnaast stellen we bij operationele data-analyse vast dat alle betaalde en ingekochte goederen ook daadwerkelijk in de voorraden zijn ingeboekt. Hierbij stellen we gelijk vast of alle geleverde goederen volgens de voorraadadministratie gefactureerd zijn en verantwoord zijn als verkopen in de financiële administratie.

Voorbeelden uit de praktijk

In een goederenbeweging van een klant zagen we dat goederen soms met een verkeerd aantal in de administratie waren ingeboekt. Ook maakten we in één oogopslag inzichtelijk:

  • Wat de marges het afgelopen jaar zijn per klant, artikel en verkoper. Dit in relatie tot en met voorgaand jaar en in het huidige jaar.
  • Wat de gemiddelde verkoopprijs is van een bepaald artikel in het boekjaar.
  • Hoe de gemiddelde verkoopprijs zich verhoudt tot het voorgaande jaar.
  • Hoe de verkopen zich verhouden tot de gemiddelde verkoopprijs.

Hierdoor zijn we in staat om, met dezelfde data, diepgaande analyses uit te voeren en ook snel de vinger op de zere plek te leggen. Daarbij wordt de adviesrol van de digitale adviseur voor de ondernemer steeds duidelijker en belangrijker.

Heeft  u nog vragen of bent u benieuwd hoe u data-analyse kunt inzetten voor uw organisatie? Neem gerust contact met mij op of reageer onder deze blog.

6 vragen over (de ontwikkeling van) het HR-dashboard

Onze manager IT advies vertelt in dit interview meer over het HR-dashboard, die is ontwikkeld door voort te bouwen op Nmbrs data...

Door Hans Friedrich Meerholz
Lees meer
Geen reacties
Plaats uw reactie

Reageer op:

Annuleren