Bedrijfseconomische redenen voor het aanvragen van een ontslagvergunning

3 bijzondere vereisten

In deze tijd is het niet altijd even makkelijk om een bedrijf te runnen. Een reorganisatie gevolgd door ontslagen is soms onvermijdelijk. We vertellen u graag meer over bedrijfseconomische redenen voor het aanvragen van een ontslagvergunning bij het UWV en op welke 3 bijzondere vereisten u moet letten.

Ontslagvergunning via UWV

Wanneer u arbeidsplaatsen moet laten vervallen, vraagt u in beginsel voor deze werknemers een ontslagvergunning aan bij het UWV. Welke omstandigheden worden door het UWV geaccepteerd?

  • Structurele werkvermindering
  • Een slechte of slechter wordende financiële situatie
  • Organisatorische of technologische veranderingen
  • Beëindiging van werkzaamheden van een onderneming

Goedkeuring

U krijgt van het UWV daadwerkelijk goedkeuring voor de ontslagvergunning als u aannemelijk maakt dat:

  1. Er structureel arbeidsplaatsen vervallen die nodig zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering. Onder structureel wordt een periode van ten minste 26 weken verstaan.
  2. De juiste volgorde voor ontslag is toegepast. Er zijn een aantal categorieën werknemers die het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Denkt u aan externe medewerkers zoals gedetacheerden en uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband die nog maximaal 26 weken duurt. Vervolgens wordt het afspiegelingsbeginsel toegepast. Hiermee blijft de leeftijdsopbouw binnen een categorie uitwisselbare functies na ontslag zo veel mogelijk gelijk en komt binnen elke leeftijdsgroep de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag in aanmerking.
  3. Er geen mogelijkheden zijn om de werknemers binnen een redelijke termijn, al dan niet met scholing, te herplaatsen in een andere passende functie.

3 bijzondere vereisten

Daarnaast gelden er nog 3 bijzondere vereisten waar u rekening mee moet houden bij het aanvragen van de ontslagvergunning.

  1. In sommige gevallen dient u, voordat u het UWV om een ontslagvergunning verzoekt, advies van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging in te winnen.
  2. Is een werknemer ziek, zwanger of bijvoorbeeld lid van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of arbocommissie? Dan kan het zijn dat er een opzegverbod geldt. Het UWV geeft in dat geval geen toestemming voor ontslag.
  3. Bent u voornemens om binnen een tijdvak van 3 maanden 20 of meer werknemers te ontslaan? Dan moet u mogelijk dit collectief ontslag vooraf bij het UWV melden en de vakbonden raadplegen.

UWV

Na ontvangst van de ontslagaanvraag beoordeelt het UWV of de aanvraag volledig is. Als dit het geval is, wordt uw aanvraag in behandeling genomen en de werknemer om verweer gevraagd. De behandeling van de complete aanvraag duurt gemiddeld 4 tot 6 weken.

In het geval het UWV toestemming verleend voor het ontslag, dient u de arbeidsovereenkomst binnen 4 weken op te zeggen. Hierbij moet u de wettelijke opzegtermijn in acht nemen. De proceduretijd bij het UWV mag hierop in mindering worden gebracht, maar er moet tenminste 1 maand opzegtermijn overblijven.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Amy Gehring
Amy Gehring Senior jurist arbeidsrecht