Vanaf 2024 twee tarieven in box 2

Houders van een aanmerkelijk belang, waaronder dga’s, krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven in box 2. De voorgestelde tarieven vanaf 2024 bedragen 24,5% voor inkomsten tot € 67.000 en 33% over het meerdere.

Box 2

In box 2 worden de inkomsten uit een aanmerkelijk belang belast. Daarbij gaat het met name om dividenduitkeringen en om de winst behaald bij verkoop van een aanmerkelijk belang. Dit voorstel staat in het Belastingplan 2023.

Twee tarieven

Vorig jaar is al besloten dat er vanaf 2024 twee tarieven in box 2 gaan gelden: 24,5% tot € 67.000 (bij fiscale partners € 134.000) en 31% daarboven. Dit hoogste tarief wordt per 1 januari 2024 geen 31 maar 33%. Nu kent box 2 nog één tarief van 26,9%.

Voordeel partners

Belastingplichtigen met een partner kunnen inkomsten uit een aanmerkelijk belang in de aangifte verdelen. Ze kunnen zo een voordeel behalen door een dividenduitkering van meer dan € 67.000 deels aan de partner toe te rekenen. Op deze manier kunnen zij straks maximaal 2 x € 67.000, ofwel € 134.000 aan dividend opnemen tegen het lage tarief van 24,5%.

Oppotten tegengaan

Het wetsvoorstel is onder meer bedoeld om het eindeloos oppotten van winstreserves in de bv tegen te gaan. Dga’s hebben er straks immers voordeel bij om jaarlijks dividend uit te keren voor zover het tarief hierover 24,5% bedraagt. Het wetsvoorstel is ook bedoeld ter financiering van de herziene belastingheffing over vermogensinkomsten in box 3.

Aanpassing aan inflatie

De nieuwe tariefschijven zullen jaarlijks aangepast worden aan de inflatie. Dit betekent dat het lage tarief van 24,5% jaarlijks toegepast wordt over een bedrag van de eerste schijf (€ 67.000), plus of min de inflatiecorrectie. 

Let op! De voorstellen moeten nog door de Eerste Kamer worden aangenomen en zijn dus nog niet definitief. Wij houden je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Heb je vragen over box 2 en de fiscale gevolgen? Neem gerust contact met ons op.

Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur