Aan­mer­ke­lijk be­lang­hou­ders zwaarder belast

Ben jij aanmerkelijk belanghouder? De inkomsten uit dit belang, zoals dividend zijn belast in box 2. De tarieven wijzigen en aanmerkelijk belanghouders gaan meer belasting betalen.

Aanmerkelijk belanghouders

Heb je minimaal 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap? Dan ben je aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die je uit dit belang krijgt (zoals dividend), zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het tarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verdeeld in twee schijven: 24,5% over de eerste € 67.000 (€ 134.000 voor partners) en 31% over het bedrag daarboven. In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%.

Tarief aanmerkelijk belang in 2024

  Aanmerkelijk belang meer dan maar niet meer dan Tarief 2024 
1e schijf  - € 67 000  24,5 %
2e schijf € 67 000    31 %

 

Het tarief van box 2 geldt voor voordelen uit aanmerkelijk belang, zoals het uitkeren van dividend aan de aandeelhouder (dga) in privé.

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Rekenvoorbeeld

Bij een dividenduitkering van € 500.000 bedraagt de belasting vanaf 2024:

  • € 67.000 * 24,5% = € 16.415
  • € 433.000 * 31% = € 134.230

Totaal: € 150.645

Tot en met 2023 bedraagt de belasting hierover € 134.500.

Tips

  • Dividenduitkeringen hebben vanaf 2023 ook effect op de algemene heffingskorting. Overleg met je adviseur of nu dividend uitkeren voordelig is of dat het beter is om te wachten tot 2024 of later om dan in één keer een hoger bedrag aan dividend uit te keren.
  • Heeft jouw partner geen inkomen? Keer dan vanaf 2023 zo mogelijk dividend uit om de algemene heffingskorting te kunnen benutten.
  • Overweeg je om in 2022 nog een dividenduitkering te doen? Let dan wel goed op als je gebruik hebt gemaakt van steunmaatregelen in verband met corona. Bij bepaalde maatregelen mag je geen dividend uitkeren als je van de maatregel gebruikmaakt.
  • Heb je een lening bij jouw bv voor consumptieve uitgaven of voor beleggingen van meer dan € 700.000? Dan moet je voor 31 december 2023 deze lening teruggebracht hebben tot € 700.000. Dit kan door middel van een dividenduitkering, die dan in 2022 of 2023 als box 2-inkomen in de heffing wordt betrokken (tarief 26,9%).

Hoger gebruikelijk loon dga

Als dga (meer dan 5% van de aandelen in een bv) die werkt voor zijn/haar eigen bv ben je verplicht om jezelf een gebruikelijk loon toe te kennen en op te nemen in de salarisadministratie. Dit loon dient gebruikelijk te zijn voor het niveau en de duur van de arbeid voor de bv.

Dit loon is lastig vast te stellen. Vandaar dat er momenteel een doelmatigheidsmarge geldt van 25%. Volgens de wet moet het loon minimaal worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij jouw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000.

Op deze wijze kan worden gekeken naar de meest vergelijkbare dienstbetrekking en mag je daar 25% vanaf trekken. Deze doelmatigheidsmarge is per 2023 afgeschaft. Dit kan betekenen dat je jezelf een hoger salaris moet gaan toekennen vanaf 2023.

Let op! Zorg voor een goede onderbouwing van het gebruikelijk loon om discussie hierover te voorkomen. 

Heb je vragen over de gevolgen en wijzigingen voor jou als aanmerkelijkbelanghouder? Neem gerust contact op.