Je bent als werkgever RI&E plichtig. Wat betekent dat?

Een gezonde en veilige werkplek, het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het lang niet altijd. Mede daarom is het opstellen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (hierna: RI&E) op grond van de Arbeidsomstandighedenwet voor iedere werkgever verplicht. Het doel van een RI&E is namelijk het bevorderen van de gezondheid en veiligheid.

RI&E: risico's onderzoeken en evalueren

In een RI&E legt de werkgever vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico's de medewerkers lopen bij het uitoefenen van hun werkzaamheden. De werkgever onderzoekt deze risico's en evalueert deze (kortom: inventarisatie en evaluatie). Denk bij de evaluatie van de risico's aan vragen zoals:

  • Hoe groot is de kans dat het risico zich verwezenlijkt?
  • Wat zijn de mogelijke gevolgen van het risico?
  • Hoeveel medewerkers lopen dit risico?

Plan van aanpak

Vervolgens brengt de werkgever in kaart welke risicobeperkende maatregelen hij in de toekomst zal gaan nemen, en op welke termijn. Dit legt de werkgever vast in een zogenoemd plan van aanpak.

Amy Gehring
Amy Gehring Senior jurist arbeidsrecht

RI&E toetsen

Als werkgever ben je dus RI&E-plichtig. Betekent dit ook dat je een RI&E moet laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst en/of deskundige?

  • Bedrijven met 25 of minder medewerkers in dienst kunnen voor het opstellen van de RI&E gebruik maken van een door het Steunpunt-RI&E erkend RI&E-instrument (zie hier een overzicht). Een dergelijk instrument is al getoetst, zodat de individuele werkgever deze niet zelf hoeft te laten toetsen.
  • Er geldt een uitzondering op de verplichting tot toetsing voor organisaties die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle medewerkers bij elkaar opgeteld). Die organisaties moeten dus wel een RI&E hebben, maar zij hoeven dat document niet te laten toetsen.

Kom je verplichtingen na

De Inspectie SZW controleert werkgevers op bovenstaande verplichtingen; zowel wat betreft:

  • het opstellen van een RI&E (en het daarop gebaseerde plan van aanpak) als het;
  • laten toetsen van de RI&E (voor zover daar sprake van is). 

Voldoet een werkgever niet aan deze verplichtingen, dan kunnen er bestuurlijke boetes worden opgelegd.

Vragen?

Heb je nog vragen over de RI&E? Neem gerust contact op, wij helpen je graag.

Risico-inventarisatie & evaluatie (RI&E): 5 veelgestelde vragen

Voor iedere werkgever is het wettelijk verplicht risico’s te inventariseren en te evalueren op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Deze risico’s leg je vast in een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) met een bijbehorend plan van aanpak.

Lees meer