Stikstof­totaal­norm groen­bemester als hoofdteelt

Als je een groenbemester teelt als hoofdteelt, kan je hiervoor stikstofruimte krijgen. Je moet dan wel een niet-vlinderbloemige groenbemester telen. Als hoofdteelt teel je meestal een gewas welke je oogst. In sommige situaties kan het voorkomen dat je in het ‘groeiseizoen’ juist een groenbemester wilt telen. In dit geval kan je hiervoor stikstofruimte krijgen, als je de groenbemester minimaal 10 weken teelt.

Niet-vlinder­bloemige groen­bemester

Je krijgt alleen een stikstofnorm als de groenbemester die je teelt een ‘niet-vlinderbloemige groenbemester’ is. Teelt je een vlinderbloemige groenbemester? Dan krijg je geen norm.

In de meeste situaties geen norm groenbemester

Vanaf 2024 krijg je in de meeste situaties geen stikstofgebruiksnorm voor een groenbemester. De aanscherping werd eerder aangekondigd voor 2023, maar is uitgesteld. Alleen na de teelt van granen, gras- en koolzaad kan je in 2024 nog een stikstofgebruiksnorm krijgen.

Vanaf 2024 krijg je alleen nog een stikstoftotaalnorm voor de teelt van een groenbemester indien aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • Geteeld na de hoofdteelt graan, graszaad of koolzaad.
  • De groenbemester is een niet-vlinderbloemig gewas.
  • Uiterlijk 31 augustus ingezaaid.
  • Pas vanaf 1 februari vernietigen.

Graszaadstoppel

Na de teelt van graszaad mag je de graszaadstoppel laten staan. Op deze stoppel kun je ook een stikstoftotaalnorm krijgen mits je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Het graszaad is uiterlijk 15 september geoogst.
  • Op zand-, löss-, en veengrond houd je de stoppel t/m 1 december in stand.
  • Op kleigrond laat je de stoppel minimaal 8 weken staan.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro