Overname bedrijf door vennoot of medewerker

Je onderneming beëindigen zonder met de fiscus af te hoeven rekenen? Dit kan door het bedrijf geruisloos door te schuiven aan een vennoot of medewerker. Lees meer over de voorwaarden.

Onderneming geruisloos doorschuiven

Als je als ondernemer je bedrijf staakt, moet je met de fiscus afrekenen over in het bedrijf opgebouwde reserves. Zo is het bedrijfsgebouw vaak in waarde gestegen. Afrekenen kan onder voorwaarden worden voorkomen door geruisloos door te schuiven.

De vennoot of werknemer zet het bedrijf dan voort tegen de oude boekwaardes. Te zijner tijd moet hij wel over de reserves afrekenen, tenzij ook hij er bij staking voor kiest geruisloos door te schuiven. Geruisloos doorschuiven zal zich wel vertalen in een lagere overnameprijs.

Jeroen Martens
Jeroen Martens Senior adviseur corporate finance

Vennoten en werknemers

Geruisloos doorschuiven kan onder meer naar medevennoten en werknemers van het bedrijf. Eén van de voorwaardes is wel dat ze minstens 36 maanden voor de overname onafgebroken medevennoot of werknemer zijn geweest.

Uitbreiding regeling

De uitbreiding van de regeling is met name gunstig voor werknemers van seizoensbedrijven. Bepaald is namelijk dat voor hen de periode van 36 maanden onderbroken mag worden. Men moet in de jaren voorafgaand aan de overname wel minstens één maand per jaar in het bedrijf gewerkt hebben en het totaal aantal gewerkte maanden moet minstens 36 zijn.

Let op!
Een werknemer die bijvoorbeeld zes jaar voorafgaand aan de overname ieder jaar zes maanden in het bedrijf heeft gewerkt, voldoet nu dus ook aan de voorwaarde.

Combi werknemer - vennoot

Goedgekeurd is verder dat ook een combinatie van werknemer en vennoot voortaan mogelijk is. Iemand die bijvoorbeeld eerst een jaar in dienst is als werknemer en daarna twee jaar als vennoot, kan de regeling dus ook gebruiken.

Sabbatical

Een andere belangrijke wijziging is dat onder bijzondere omstandigheden onderbreking van de periode van 36 maanden voor een werknemer die een sabbatical opneemt, de regeling niet in de weg hoeft te staan. De inspecteur zal aan de hand van de feiten beoordelen of er van bijzondere omstandigheden sprake is. Bijvoorbeeld de duur van de sabbatical is van belang.

Wil jij weten of het geruisloos doorschuiven van jouw bedrijf gunstig uitpakt? Wij rekenen het graag voor je uit. Neem gerust contact op.