Opkoop­regeling Lbv: stikstof­reductie

Naast de stoppersregeling voor zogenaamde ‘piekbelasters’ gaat per 3 juli ook de opkoopregeling ‘Lbv’ van start. Overweeg jij om jouw bedrijf te beëindigen en ben je geen ‘piekbelaster’? Dan is deze regeling wellicht wat voor jou.

Opkoopregeling Lbv

In de periode van 3 juli t/m 1 december stelt RVO de opkoopregeling ‘Lbv’ open. Deze regeling is interessant als jij overweegt om jouw bedrijf te beëindigen als je geen ‘piekbelaster’ bent. Laat je goed adviseren bij dit ingrijpende besluit. Je kunt aan deze regeling meedoen als je een bepaalde stikstofdepositie op een Natura 2000-gebied hebt. Deze is verschillend per gebied.

Wanneer kom je in aanmerking?

Hou jij op een locatie melkvee, varkens, kippen en/of kalkoenen, dus dieren waarvoor je rechten nodig hebt? Dan kun je in aanmerking komen voor deze subsidie. De stikstofdepositie op tenminste één Natura 2000-gebied moet een bepaalde drempelwaarde overschrijden.

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro

AERIUS Check

Bereken met het programma AERIUS Check of je boven de drempelwaarde van tenminste één Natura 2000-gebied uitkomt.

Subsidie voor twee onderdelen

Je kunt voor onderstaande onderdelen subsidie krijgen.

  • Waardeverlies productiecapaciteit. De subsidie bedraagt 100% van de ‘gecorrigeerde vervangingswaarde’. Deze is afhankelijk van de leeftijd van jouw stal. Hiervoor zijn tabellen beschikbaar.
  • Vervallen productierechten. De subsidie is gelijk aan de marktwaarde. Deze wordt begin juli bekendgemaakt.

Geen sloopvergoeding

Je ontvangt geen vergoeding voor de sloopkosten. Maar je bent wel verplicht om jouw stallen, mest- en voeropslagen te slopen en af te voeren.

Aanvragen en rangschikking

Vraag de subsidie aan via ‘mijn.rvo.nl’. Bij overschrijding van het budget rangschikt RVO de aanvragen, per diersoort, op basis van kostenefficiëntie: het laagste subsidiebedrag per mol stikstofreductie komt het eerst in aanmerking.

Geen landbouwhuisdieren meer

Net als bij ‘Lbv-plus’ moet je de locatie ‘onomkeerbaar sluiten’. Op de locatie mag je geen landbouwhuisdieren meer houden. Ook mag je in Nederland en in de rest van de Europese Unie geen bedrijf meer beginnen met diersoorten waarvoor je subsidie krijgt. Je moet dus echt stoppen.

Sparren met een adviseur?

Heb je vragen over de opkoopregeling Lbv? Of wil je weten wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf? Neem gerust contact op. 

 

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro