Na­be­ta­ling te lage UWV-uit­ke­ring bij loon­kos­ten­sub­si­die

De uitkeringen aan werkgevers voor de Ziektewet (ZW) en Wet Arbeid en Zorg (WAZO) voor werknemers met een loonkostensubsidie blijken te hoog of te laag berekend. Het UWV gaat de gemaakte fouten herstellen.

Compensatie door UWV

Als werkgever betaal je bij ziekte of verlof van een werknemer het loon door. Als deze werknemer een no-riskpolis heeft of met zwangerschaps- en bevallingsverlof is, compenseert het UWV de werkgever met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) of de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Krijg je voor deze werknemer loonkostensubsidie van de gemeente, dan compenseert het UWV alleen dat deel van het loon dat je zelf betaalt, de zogenaamde loonwaarde.

Herstelactie na verkeerde berekening

Door een aantal problemen bij het UWV zijn deze uitkeringen echter verkeerd berekend. In het softwarepakket dat gemeenten gebruiken, bleek dat door een fout onjuiste loonwaardepercentages te worden berekend. Zonder de juiste percentages is het voor het UWV niet mogelijk om de juiste loonkostensubsidie te verrekenen (bij samenloop van een ZW- of WAZO-uitkering).

Daarnaast bleek ook dat andere gegevens van werknemers vanuit de gemeenten niet goed zijn verwerkt door het UWV en dat niet altijd de juiste koppeling van gegevens plaatsvond. Daardoor waren in sommige gevallen de loonkostensubsidie-gegevens niet bij UWV bekend.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Let op! Het UWV is inmiddels gestart met een herstelactie.

Geen terugvordering te hoge uitkering, wel correctie lopende uitkeringen

Het UWV gaat de te hoog uitgevallen uitkeringen die nog lopen corrigeren naar het juiste bedrag. De te hoge uitkeringen zullen niet worden teruggevorderd. Was de uitkering te laag, dan herstelt het UWV deze uitkering en word je als werkgever gecompenseerd. Het UWV verwacht dat het in totaal € 423.000 aan werkgevers moet nabetalen. Als dit voor jou het geval is, word je daarover individueel geïnformeerd.

Heb je vragen de UWV-uitkering bij loonkostensubsidie? Neem dan gerust contact op.