Lbv en de Lbv plus-re­ge­ling: hoe zit het fis­caal?

Op 3 juli 2023 zijn twee landelijke beëindigingsregelingen veehouderijlocaties gestart voor agrarisch ondernemers in die sector. Demissionair staatssecretaris Van Rij heeft aangegeven dat er geen volledige belastingvrijstelling komt. Wat is er fiscaal geregeld?

Volledig stoppen of iets daar tussenin?

Indien je deelneemt aan een beëindigingsregeling zijn er verschillende mogelijkheden. Dit zijn: 

  1. Volledig stoppen als ondernemer
  2. Gedeeltelijk staken en herinvesteren
  3. Volledig staken en doorschuiven naar nieuwe onderneming
Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op

1. Volledig stoppen als ondernemer

Indien je volledig stopt, dan bent je een ‘fiscale staker’. De subsidie die je ontvangt voor het waardeverlies van jouw gebouwen is een deel van de stakingswinst. Hetzelfde geldt voor de vergoeding voor het doorhalen van jouw productierechten. Een subsidie voor sloopkosten (alleen bij de Lbv plus-regeling) vermindert de sloopkosten. De te betalen inkomstenbelasting is te beperken door: 

  • de stakingsaftrek van € 3.630 bij volledige staking, een aftrekpost op de belaste winst;
  • gebruik te maken van de middelingsregeling. Deze regeling vermindert de ergste belastingdruk bij piekinkomens. Hoewel de regeling vanaf 2023 is afgeschaft, kunnen de jaren 2021/2022/2023 of 2022/2023/2024 nog worden benut voor een teruggaaf. 

Let op! Om gebruik te maken van de middelingsregeling moet een verzoek worden ingediend.

  • de stakingswinst om te zetten in een (bancaire) lijfrente. Tot bepaalde maximale bedragen mag de subsidieopbrengst gebruikt worden voor een aftrekbare lijfrente. Je voorkomt daarmee afrekening ineens, de uitkeringen worden in box 1 belast. Over de uitkeringen moet wel premie Zvw betaald worden. 

Let op! Lijfrentepremieaftrek is alleen mogelijk als de lijfrentepremie binnen zes maanden na het jaar waarin je de stakingswinst aangeeft, wordt betaald.

Staak je volledig en ga je niet verder met een nieuwe onderneming, let dan op mogelijke andere belastingclaims op het ondernemingsvermogen zoals de oudedagsreserve, belaste claims in landbouwgronden die buiten de landbouwvrijstelling blijven, belaste meerwaarde in gebouwen die niet gesloopt worden en de eventuele bedrijfswoning die op de ondernemingsbalans staat. 

Tip! Het volledig staken van een bedrijf is altijd maatwerk en een enorme tijdrovende en soms emotionele klus. Wij adviseren je graag en nemen indien gewenst voor je het werk uit handen.

2. Gedeeltelijk staken en herinvesteren

Staak je een tak van jouw onderneming en wordt de opbrengst voor een uitbreiding van een andere tak van jouw onderneming gebruikt? Dan kan de vergoeding uit de beëindigingsregeling met een herinvesteringsreserve afgeboekt worden op de nieuwe investeringen. De Lbv-regelingen zijn aangewezen als overheidsingrijpen. Dit maakt de afboekingsmogelijkheden op herinvesteringen zeer ruim (maar niet onbeperkt!). Toepassing van de herinvesteringsreserve is in dit soort gevallen maatwerk.

Let op! Wordt een tak van de onderneming gestaakt en wordt er geïnvesteerd in een nieuwe bedrijfsactiviteit? Dan is toepassing van de herinvesteringsreserve nu nog een probleem. Het kabinet heeft echter toegezegd dat dit wordt opgelost.

Omdat sprake is van een gedeeltelijke staking gelden ook de stakingsfaciliteiten die hiervoor staan, behalve de stakingsaftrek. 

3. Volledig staken en doorschuiven naar nieuwe onderneming

Als je jouw bedrijf staakt en je gaat verder met een andere onderneming, dan mag de stakingswinst worden doorgeschoven naar jouw nieuwe onderneming. De stakingswinst wordt niet belast, maar wordt afgeboekt op herinvesteringen in de nieuwe onderneming. Ook hier zijn de mogelijkheden ruim, omdat sprake is van overheidsingrijpen. 

Let ook op andere belastingen

Voor wat betreft de overdrachtsbelasting en de schenk- en erfbelasting is aandacht vereist als er een vrijstelling is toegepast met een volgtermijn of voortzettingstermijn. Het staken van jouw onderneming binnen die termijnen kan betekenen dat een vrijstelling vervalt en er alsnog moet worden betaald. Voor de omzetbelasting geldt dat de subsidies onbelast zijn. 

Tip! De btw op de sloopkosten is meestal aftrekbaar omdat het hier gaat om een laatste ondernemingshandeling.

Heb je vragen over wat er fiscaal geregeld is bij de Lbv en de Lbv plus-regeling? Neem gerust contact op.