Lagere premies Werk­hervattings­kas (Whk) in 2024

Jaarlijks draag je als werkgever sociale premies af voor de Werkhervattingskas (Whk). Het gemiddeld premiepercentage van de WGA daalt van 0,87% in 2023 naar 0,77% in 2024. Het gemiddelde percentage van de Ziektewet daalt van 0,66% naar 0,45%.

Voor het eerst sinds jaren daling

Je draagt de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. Hiermee verzeker je je werknemers tegen de financiële gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Zowel de premies voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) als de Ziektewet (Zw) dalen in 2024 voor het eerst sinds jaren. In 2024 is de minimumpremie voor werkgevers 0,19% en de maximumpremie 3,08%.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen

Premieplichtig loon

Hoe de gedifferentieerde premie Whk wordt berekend, hangt af van de grootte van je onderneming. Op basis van de loonsom in 2022 wordt bepaald in welke categorie je als werkgever in 2024 valt. De basis hiervoor is het gemiddeld premieplichtig loon. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) is het gemiddeld premieplichtig loon in 2024 € 37.700.

Indeling grootte werkgevers

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers ligt bij een loonsom van maximaal € 942.500 (25 x € 37.700). Werkgevers met een loonsom van meer dan € 3.770.000 (100 x € 37.700) vallen in 2024 in de categorie grote werkgever.

Wanneer bericht?

Eind 2023 ontvang je een beschikking van de Belastingdienst over de hoogte van de premie als je een grote of middelgrote werkgever bent. De hoogte daarvan hangt voor grote en middelgrote werkgevers namelijk af van de instroom van werknemers in de ZW en WGA. Kleine werkgevers krijgen in december een mededeling van de Belastingdienst. Als kleine werkgever betaal je een premie afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent.

Heb je vragen over de beschikking van de Whk-premie? Of wil je samen de beschikking controleren? Neem gerust contact met ons op. 

Controleer de Whk-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaal je premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar je op moet letten.

Lees blog