Controleer je jaarlijkse beschikking Whk-premie

Controleer je jaarlijkse beschikking Whk-premie goed. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Werkhervattingskas (Whk)

Heb jij de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doe je er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kun je binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Gedifferentieerde Whk-premie

Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat je het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).

Ben je eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijg je ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor je eigenrisicodrager bent op 0% te staan. 

Ben je een kleine werkgever (25 werknemers of minder)? Dan betaal je een vaste sectorale premie. Je krijgt in dit geval een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2023.

Leonie Pongers
Leonie Pongers Specialist loonheffingen

Wat moet je controleren

Het is belangrijk om goed te controleren:

  • of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie;
  • of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend;
  • of de bedragen kloppen, en;
  • indien sprake is geweest van een overgang van onderneming, of dat correct is verwerkt. 

Tip! Voor een goede controle kun je een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Geen beschikking ontvangen?

Heb je de Whk-beschikking niet ontvangen of kun je deze niet terugvinden? Vraag dan een duplicaat aan bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kun je beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.

Heb je vragen over de beschikking van de Whk-premie? Of wil je samen de beschikking controleren? Neem gerust contact met ons op. 

Controleer de Whk-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaal je premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar je op moet letten.

Lees blog