Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

U doet er goed aan uw Whk-premie te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie

Heeft u onlangs de jaarlijkse beschikking voor de premie Werkhervattingskas (Whk) ontvangen van de Belastingdienst? Dan doet u er goed aan deze te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar aantekenen.

Gedifferentieerde Whk-premie

Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW).

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijgt u ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort het premiedeel waarvoor u eigenrisicodrager bent op 0% te staan. 

Bent u een kleine werkgever (25 werknemers of minder)? Dan betaalt u een vaste sectorale premie. U krijgt in dit geval een mededeling van de Belastingdienst met de premie voor 2022.

Wat moet u controleren

Het is belangrijk om goed te controleren:

  • of de juiste loonsommen zijn gebruikt voor de berekening van de Whk-premie;
  • of de uitkeringslasten terecht aan uw organisatie zijn toegerekend;
  • of de bedragen kloppen, en;
  • indien sprake is geweest van een overgang van onderneming, of dat correct is verwerkt. 

Tip! Voor een goede controle kunt u een specificatie van de juiste instroomgegevens opvragen bij de Belastingdienst.

Geen beschikking ontvangen?

Heeft u de Whk-beschikking niet ontvangen of kunt u deze niet terugvinden? Dan kunt u een duplicaat aanvragen bij de Belastingdienst. De mogelijkheid om een duplicaat aan te vragen geldt niet voor kleine werkgevers.

Bezwaar binnen zes weken

Mocht de beschikking niet kloppen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk bezwaar maken tegen de vastgestelde premie. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen geldt niet voor de premiemededeling van de Belastingdienst die kleine werkgevers ontvangen.

Let op! De bezwaartermijn voor de meeste beschikkingen loopt deze week (3-9 januari 2022) af. Wees dus op tijd.

Heeft u vragen over de beschikking van de Whk-premie? Neem gerust contact met ons op. 

Blog

Controleer de Whk-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaalt u premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar u op moet letten.

Door Bas van de Kant
Lees meer