Controleer de Whk-beschikking en bespaar mogelijk duizenden euro’s

Als werkgever betaal je premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Controleer deze beschikking goed. Dit heeft meerdere ondernemers tussen de € 20.000 en € 50.000 bespaard! Lees in deze blog waar je op moet letten.

Whk-beschikking 2024

Als werkgever betaal je premie voor de Werkhervattingkas (Whk). Jaarlijks rond 1 december ontvang je hiervoor een beschikking. In de praktijk blijken er in deze beschikkingen regelmatig fouten te zitten. Omdat de premie over de totale loonsom voor de werknemersverzekeringen wordt betaald, kan een verlaging van de premie al gauw een flinke kostenbesparing opleveren.

Controleer deze beschikking daarom goed! Dit heeft voor een aantal van onze klanten geresulteerd in besparingen tussen de € 20.000 en € 50.000! Lees hieronder waar je op moet letten bij de controle van de beschikking.

Steven Akse
Steven Akse Privacy officer

Loonsom en schadelast voor de Ziektewet en/of de WGA

Werkgevers met een loonsom in 2022 vanaf € 942.500 worden in 2024 aangemerkt als middelgrote werkgever en betalen een Whk-premie waarvan de hoogte gedeeltelijk afhankelijk is van de eigen veroorzaakte schadelast in 2022. Onder schadelast wordt verstaan: de door het UWV in 2022 aan (ex-)medewerkers van werkgever uitbetaalde uitkeringen volgens de Ziektewet en/of de WGA.

Werkgevers met een loonsom in 2022 vanaf € 3.770.000 worden in 2024 aangemerkt als grote werkgever en betalen een Whk-premie waarvan de hoogte volledig afhankelijk is van de eigen veroorzaakte schadelast. Als de werkgever heeft gekozen voor eigenrisicodragerschap, dan hangt de ontwikkeling van de Whk-premie af van de specifiek gestelde polisvoorwaarden van de herverzekeraar.

Beoordeling schadelast

Onze consultants personeel hebben in vorige jaren met succes voor diverse ondernemers procedures gevoerd om de schadelast omlaag te brengen. In alle gevallen ging het om een WGA-uitkering 80-100% die na een verzoek tot herbeoordeling in bijna alle gevallen is omgezet naar een IVA-uitkering. In sommige gevallen zelfs met terugwerkende kracht tot maximaal 1 jaar. Een IVA-uitkering wordt niet tot de schadelast gerekend waardoor de Whk-premie wordt verlaagd. Dit heeft voor deze klanten geleid tot een totale toekomstige besparing tussen de € 20.000 en € 50.000.

Een IVA-uitkering wordt niet tot de schadelast gerekend waardoor de Whk-premie wordt verlaagd.

Zelf actie ondernemen voor herbeoordeling

Als er geen wijzigingen worden doorgegeven aan UWV door de ex-werknemer of werkgever, dan vindt er ook geen herbeoordeling door UWV plaats. Met de komst van de WIA zijn de wettelijke herbeoordelingen (de eerste en vijfdejaars herbeoordeling in het kader van de WAO) afgeschaft. Er vindt alleen nog maar een herbeoordeling plaats als de ex-werknemer of de werkgever hiertoe zelf actie onderneemt!

Wanneer herbeoordeling aanvragen voor een IVA-uitkering?

  • Als er geruime tijd is verstreken en de situatie niet is verbeterd. Als er binnen 5 jaar geen herstel optreedt, is er sprake van duurzame arbeidsongeschiktheid en bestaat er mogelijk recht op een IVA-uitkering. In de praktijk is dit de meest voorkomende situatie.
  • Op het moment dat de WGA loongerelateerde uitkering overgaat naar een WGA-loonaanvullingsuitkering. In de praktijk wordt er zonder herbeoordeling van de medische situatie een WGA-loonaanvullingsuitkering toegekend.
  • Als er sprake is van een ziektebeeld waarvan na toekenning van de WGA 80-100% twijfels bestonden over verbetering van de situatie door bijvoorbeeld het volgen van een behandeling.
  • Als er wijzigingen zijn in de medische situatie van de ex-werknemer.
  • Op expliciet aangeven van de verzekeringsarts van UWV (komt zelden voor).

Samen kijken naar de Whk-beschikking voor 2024? Neem gerust contact op.