Kor­ting bij niet (tijdig) in­zaai­en vang­ge­was op zand en löss

Je bent vanaf dit jaar ‘verplicht’ om na de meeste teelten op zand- en lössgrond uiterlijk 1 oktober een vanggewas te telen. Teel je later of helemaal geen vanggewas dan krijg je een oplopende korting op de stikstofnorm. Percelen waarop je een wintergewas teelt zijn vrijgesteld. Het verplichte vanggewas na mais blijft ongewijzigd.

Vanggewas op zand en löss

Zaai je een vanggewas uiterlijk 1 oktober in? Dan heb je geen korting. Zaai je dit gewas later of niet? Dan krijg je te maken met een oplopende korting op de stikstofnorm. Je krijgt ook een korting als je het vanggewas voor 1 februari vernietigd. Zie onderstaande tabel.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro

Tabel : Oplopende korting op stikstofnorm

Inzaaidatum vanggewas Korting stikstofnorm
2 t/m 14 okt. 5 kg/ha
15 t/m 31 okt. 10 kg/ha
Vanaf 1 nov. 20 kg/ha
Niets ingezaaid 20 kg/ha
Vernietigd voor 1 februari 20 kg/ha

 

Korting op bedrijfsniveau

De korting op de stikstofnorm wordt in het volgende jaar opgelegd. De korting geldt voor jouw bedrijf ongeacht of het perceel, waarop het vanggewas niet of te laat is geteeld, nog in gebruik heeft.

Geen korting bij wintergewas

Je krijgt geen korting als je een ‘wintergewas’ teelt. Het telen van een vanggewas is dan niet ‘verplicht’.

Melden bij RVO

De inzaaidatum van het vanggewas moet je melden bij RVO. Het is op dit moment nog niet bekend hoe en waar je dit moet melden.

Heb je vragen over de korting bij niet of niet tijdig inzaaien vanggewas op zand en löss? Neem gerust contact op.