Lagere Aof-premie vanaf 2023

Het tarief van de gedifferentieerde premie voor het arbeidsongeschiktheidsfonds, de Aof-premie, gaat vanaf 2023 voor kleine werkgevers omlaag. Wat de nieuwe premie exact wordt, is nog niet bekend.
Op de hoogte blijven

Ge­dif­fe­ren­tieer­de Aof-premie

Met ingang van 1 januari 2022 is de basis-Aof-premie vervangen door een gedifferentieerde premie. Vanaf deze datum betalen kleine werkgevers een lagere gedifferentieerde Aof-premie dan middelgrote en grote werkgevers.

Een werkgever is klein als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt.

Aof-premie 2023

Het gemiddelde premieloon wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld en bedraagt voor 2023 € 36.200. Het premieloon van de werkgever is het premieloon van jaar t-2. Voor de premie 2023 is dus het premieloon van het jaar 2021 van belang.

Een startende werkgever wordt tijdens de eerste twee jaar aangemerkt als kleine werkgever. Dat geldt niet als de start plaatsvindt vanuit een overgang van een onderneming.

Verlaging in 2023

Voor de kleine werkgever wordt de Aof-premie vanaf 2023 verlaagd. Hiervoor is in 2023 € 230 miljoen beschikbaar, oplopend naar € 301 miljoen in de periode 2024-2027 en € 401 miljoen in de periode daarna.

De exacte premie voor 2023 is nog niet bekend, maar deze zal ongeveer een half procentpunt lager zijn dan zonder het budget van € 230 miljoen het geval zou zijn geweest. In getallen betekent dit voor een werkgever met gemiddeld tien verdiende werknemers een voordeel van ongeveer € 1.800.

Aof-premie 2022

In 2022 geldt dat werkgevers of een hoge of een lage Aof-premie moeten afdragen. Kleinere werkgevers (premieloonsom 2020 tot en met € 882.500) betalen minder premie. Echter, in een aantal situaties moet altijd de hoge premie worden afgedragen, ook door de kleine werkgevers.

Dat geldt in de onderstaande situaties:

  • uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
  • wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Steven Akse
Steven Akse Privacy officer
Premie Aof bij aanvullend geboorteverlof

Op welke manier verwerk jij de Aof in de aangifte loonheffingen bij aanvullend geboorteverlof van jouw werknemer? Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof. Wij helpen je graag op weg met het juist toepassen van de premie Aof.

Lees meer