Nieuws­bericht HOGE EN LAGE PRE­MIE AOF 2022

Vanaf 2022 geldt dat werkgevers of een hoge of een lage Aof-premie moeten afdragen. Kleinere werkgevers betalen dan minder premie.

Hoge en lage premie Aof vanaf 2022

Vanaf 2022 geldt dat werkgevers of een hoge of een lage Aof-premie moeten afdragen. Kleinere werkgevers (premieloonsom 2020 tot en met € 882.500) betalen minder premie. Echter, in een aantal situaties moet altijd de hoge premie worden afgedragen, ook door de kleine werkgevers.

Dat geldt in de onderstaande situaties:

  • uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WAO, WIA, ZW en WW). Dit geldt als de werkgever de uitkering namens UWV aan zijn werknemer betaalt (werkgeversbetaling) of als de werkgever dit doet als eigenrisicodrager;
  • WAZO-uitkeringen in verband met zwangerschap, bevalling, adoptie, pleegzorg en aanvullend geboorteverlof;
  • toeslagen op grond van de Toeslagenwet;
  • het loon uit een WSW-dienstbetrekking;
  • wachtgeld op grond van de oude regeling van vóór 2001.

Let op! Om dit juist te kunnen toepassen in de salarisverwerking en de aangifte loonheffingen is het nodig dat je ons laat weten als zich een van deze situaties voordoet. Licht daarover dan jouw contactpersoon van de salarisverwerking hierover in. Dit geldt ook voor grote werkgevers.

Waarom voor kleine en (middel)grote werkgevers?

De achterliggende gedachte van deze wijziging is dat kleine werkgevers relatief meer kosten maken om hun zieke werknemers te re-integreren. Om deze groep werkgevers tegemoet te komen in hun hogere kosten van re-integratie van zieke werknemers dragen zij vanaf 2022 minder Aof-premie af.

De lagere Aof-premie biedt kleinere werkgevers financiële ruimte om een verzekering tegen de kosten van loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratie af te sluiten. Speciaal hiervoor gemaakt: de MKB-verzuim-ontzorgverzekering.

De Aof-premie voor 2022 bedraagt:

  • 5,49% voor kleine werkgevers
  • 7,05% voor grote werkgevers

De premie wordt berekend over een maximum premieloon van € 59.706 in 2022.

Vragen?

Heb jij vragen over de hoge of de lage Aof-premie? Neem gerust contact met ons op. 

Top 10 wijzigingen 2022
Mis dit niet! Top 10 wijzigingen 2022 voor jou als werkgever

Top 10 wijzigingen voor de werkgever in 2022

In 2022 zijn tal van wijzigingen doorgevoerd: van de thuiswerkregeling tot corona gerelateerde maatregelen. Welke 10 wijzigingen springen in het oog?

Door Leonie Pongers
Lees meer