Geen gebruiksruimte bufferstroken en niet-productieve grond

Bufferstroken tellen ook in 2023 (toch) niet mee voor de mestplaatsingsruimte op je bedrijf. Dit geldt ook voor gronden waarop, vanuit het GLB, geen productie is toegestaan.

Geen gebruiksruimte

Op basis van de derogatiebeschikking is Nederland verplicht om de bufferstroken per direct in te voeren. Dit betekent onder anderedat de bufferstroken vanaf 2023 niet meetellen voor je mestplaatsingsruimte (gebruiksruimte).

Gronden zonder bemesting en productie

Op niet-productieve gronden (GLB) is bemesting en productie niet toegestaan. Ook mag je deze gronden niet meetellen voor de gebruiksruimte op je bedrijf. Dit geldt voor gronden die je inzet voor de verplichting van 4% niet-productief areaal.

Daarnaast geldt dit ook voor de gronden met eco-activiteiten waarop productie en bemesting (incl. weiden) niet is toegestaan.

4%-eis alleen bij eco-regeling en ANLb

In 2023 hoef je alleen rekening te houden met de eis van 4% niet-productief areaal als je de eco-activiteiten ‘groene braak’ en/of ‘kruidenrijke bufferstrook’ inzet als eco-activiteit. Daarnaast kan dit spelen bij deelname aan het ANLb.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro