GLB: inschatting basispremie bekend gemaakt

Deze premie zal lager zijn dan u gewend bent. Lees meer...

GLB: inschatting basispremie bekend gemaakt

Het ministerie van LNV heeft een inschatting gemaakt van de basispremie in het nieuwe GLB vanaf 2023. Deze premie zal lager zijn dan u gewend bent. Daarnaast moet u aan extra voorwaarden voldoen om deze basispremie te kunnen ontvangen.

Hoogte basispremie

Op basis van het verwachte aantal deelnemers en hectares heeft het ministerie van LNV een inschatting van de basispremie gemaakt. LNV stelt dat de gemiddelde basispremie in 2023 circa € 255/ha wordt.

Hoger basispremie eerste 40 hectare

Ieder bedrijf krijgt over de eerste 40 hectare een hogere basispremie, namelijk circa € 275. Voor de hectares boven de 40 ha wordt de ingeschatte basispremie € 221. Heeft u bijvoorbeeld 50 hectare grond, dan ontvangt u in 2023 volgens deze inschattingen voor 40 hectare € 275 en voor 10 hectare € 221.

Verlaging in periode 2023-2027

De gemiddelde basispremie wordt in de periode van 2023 tot en met 2027 geleidelijk verlaagd naar circa € 194 per hectare. Ook in deze periode krijgt u een hoger basispremie over de eerste 40 hectare. Boven de 40 hectare zal het bedrag lager zijn. De exacte verdeling is nog niet bekend.

Voldoen aan basisvoorwaarden

Om de basispremie vanaf 2023 te kunnen ontvangen, moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ook wel de ‘conditionaliteit’ genoemd. Er gaan in totaal 9 voorwaarden gelden. De meest ingrijpende zijn:

  • Aanleg van bufferstroken langs waterlopen (ook onderdeel van het 7e Actieprogramma).
  • Verplichte vruchtwisseling op bouwland.
  • Aanleg van niet-productief areaal: hoofdregel 4% van het bouwland.

Vragen?

Heeft u nog vragen over het Gemeenschappelijk landbouwbeleid? Neem gerust contact met ons op.