GLB 2023: basispremie en voorwaarden

Vanaf 2023 is het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) ingegaan. Je betalingsrechten zijn daarbij komen te vervallen. Je krijgt basispremie op basis van je subsidiabele hectares. Om de basispremie te kunnen ontvangen, moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Hoogte basispremie

In 2023 kan je over de eerste 40 ha een basispremie krijgen van ca. € 275 Heb je meer grond, dan krijg je over de rest van je grond ca. € 220 per ha. De basispremie neemt de komende jaren af naar gemiddeld € 195/ha in 2027.

Voldoen aan basisvoorwaarden

Om basispremie te kunnen ontvangen, moet je aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Dit wordt ‘conditionaliteit’ genoemd. Een deel van de huidige vergroeningseisen worden hierin opgenomen.

De conditionaliteit bestaat uit:

  • Randvoorwaarden
  • Goede landbouw- en milieucondities (GLMC)

Meer informatie vind je bij de RVO.

Veelal verplichte regels

De randvoorwaarden en GLMC’s zijn vaak reeds verplichte regels uit Europese en Nederlandse regelgeving. Ook wordt zoveel mogelijk aangesloten op het 7e Actieprogramma. Dit geldt met name voor de verplichte bufferstroken (GLMC 4). Vooral de verplichte gewasrotatie (GLMC 7) en de verplichting om 4% van uw bouwland niet-productief te laten (GLMC 8) zullen voor jou extra inspanningen betekenen.

Vrijstelling

Teel je meer dan 75% gras, groene braak en/of vlinderbloemige gewassen? Dan heb je een vrijstelling voor GLMC 7 en 8.

Heb je nog vragen over het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023? Neem gerust contact op.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro