GLB-premies 2023, inschatting 2024

Binnen het GLB is de basispremie en de eco-premie voor 2023 vastgesteld. Dit geldt ook voor de ‘Toeslag jonge landbouwers’. Daarnaast is een inschatting gegeven voor de basis- en eco-premie 2024.

Basispremie 2023

Je ontvangt voor de eerste 40 hectare een basispremie van € 267,81 per ha. Voor de hectares boven de 40 hectare ontvang je € 213,28.

Eco-premies 2023

De eco-premies zijn, na veel discussie en overleg, toch gelijk aan de eerder voorgestelde bedragen:

  • Klasse ‘Brons’: €   60/ha.
  • Klasse ‘Zilver’: € 100/ha.
  • Klasse ‘Goud’: € 200/ha.
Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro

Toeslag jonge landbouwer 2023

Kom je in 2023 in aanmerking voor de ‘Toeslag Jonge landbouwers’? Dan ontvang je een bedrag van € 2.800.

Voorlopige tarieven 2024

Voor het jaar 2024 zijn in een Kamerbrief de voorlopige tarieven voor de basispremie en eco-premie vermeld.

Basispremie 2024

Voor 2024 ontvang je een minimale basispremie van € 171 per ha voor de hectares boven de 40 ha. De toeslag voor de eerste 40 ha is niet bekend gemaakt. Naar verwachting zal deze rond € 45 per ha bedragen. Hiermee wordt het bedrag voor de eerste 40 hectare circa € 216 per ha. Deze bedragen kunnen hoger worden als in 2024 minder eco-premie wordt aangevraagd dan in 2023.

Eco-premie 2024

Je kunt, naar verwachting, in 2024 dezelfde bedragen aan eco-premie ontvangen als in 2023. Alleen als in 2024 duidelijk meer aanvragen voor de eco-premie gedaan worden dan in 2023, dan kun je een korting verwachten op deze bedragen.

Mochten er nog vragen zijn over de GLB-premies? Neem gerust contact op.

Inzicht in jouw agrarische onderneming?

Je wilt de juiste keuzes maken voor jezelf en jouw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat je (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor je mogelijk met het agro dashboard, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Meer over het agro dashboard
Agro dashboard melkprijs
Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro