Baby op komst? Geboorteverlof met 5 weken uitgebreid

Vanaf 1 juli 2020 wordt het bestaande geboorteverlof uitgebreid. Per die datum krijgen partners de kans om naast het bestaande geboorteverlof maar liefst 5 aanvullende weken geboorteverlof op te nemen. Deze 5 weken worden betaald door UWV. Deze verstrekt hiervoor een uitkering, die 70% van het dagloon (en hoogstens 70% van het maximumdagloon) bedraagt.

Wanneer recht op geboorteverlof?

Een partner kan aanvullend geboorteverlof aanvragen als hij/zij:

  • met de moeder gehuwd is;
  • met de moeder een geregistreerd partnerschap heeft;
  • met de moeder ongehuwd samenwoont;
  • het kind erkent.

Wat houdt het aanvullend geboorteverlof per 1 juli 2020 in?

Houd hier rekening mee

  1. De partner moet minimaal vier weken voor de gewenste ingangsdatum van het geboorteverlof deze aanvragen bij werkgever en aangeven wanneer hij/zij het geboorteverlof wil laten ingaan en hoe hij/zij het wenst op te nemen.
  2. Het geboorteverlof moet in hele weken aangevraagd worden.
  3. Het geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen.

Extra bijzonderheden

Voorwaarde voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof is dat de partner eerst het bestaande geboorteverlof opneemt. Enkel in overleg met de werkgever kan de partner het geboorteverlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Uiteraard is het ook mogelijk om minder dan de 5 extra weken geboorteverlof op te nemen.

In principe moet een werkgever positief reageren op een aanvraag geboorteverlof. Wel kan hij bij een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang en in overleg met de medewerker de verlofdagen anders inroosteren. Let wel op:  van zo’n zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is niet snel sprake.

Heeft u vragen over aanvullend geboorteverlof? Neem dan contact met ons op.