Fiscaal bijdragen aan verduurzaming

Verduurzamen wordt gestimuleerd, dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de energiebelasting, de btw op zonnepanelen en diverse subsidieregelingen. We zetten het op een rij.

Fiscaal bijdragen aan verduurzaming

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en de leveringszekerheid van gas waarborgen. Het stelt daarom verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de energiebelasting, de btw op zonnepanelen en diverse subsidieregelingen voor jou als ondernemer. We zetten het op een rij.

 

  1. Verlaging energiebelasting
  2. Btw-nultarief op de levering en installatie zonnepanelen
  3. Aanscherping CO2-heffing industrie
  4. Stimulans om te investeren in verduurzaming

Verlaging energiebelasting

Gezien de aanhoudende hoogte van de gasprijzen ziet de overheid zich genoodzaakt om de verlaging van de energiebelasting ook na 1 januari 2023 te handhaven.

Btw-nultarief op de levering en installatie zonnepanelen

Het btw-tarief op de aanschaf en aanleg van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt verlaagd naar 0%. Dit betekent niet zozeer een nieuw belastingvoordeel voor consumenten, want zij kunnen nu ook de btw terugvragen.

Aanscherping CO2-heffing industrie

Ondanks het feit dat belastingen op fossiele energie tijdelijk worden verlaagd, hecht het kabinet waarde aan de gestelde klimaatdoelen. Om de gewenste verlaging van 14,3 megaton broeikasgassen per 2030 te bereiken, worden de vrij verhandelbare dispensatierechten voor vrijgestelde emissieruimte voor de industrie jaarlijks geleidelijk verminderd. Dit betekent een verscherping ten opzichte van het oorspronkelijke pad.

Stimulans om te investeren in verduurzaming

Om ondernemers te stimuleren om te blijven verduurzamen, is in de Miljoenennota opgenomen dat de budgetten worden verruimd voor de energie-investeringsaftrek (EIA) en de milieu-investeringsaftrek (MIA) of Vamil. Het is nog niet bekend hoe deze verruiming vormgegeven gaat worden.

Vragen?

Wil je ook fiscaal bijdragen aan verduurzaming? Wij denken graag met je mee. Neem gerust contact op.