Fiscaal bijdragen aan verduur­zaming

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij nemen je mee.

Verduurzaming

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Hoe kun jij als ondernemer fiscaal bijdragen aan verduurzaming. Wij nemen je mee.

1. Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd 

Investeer je als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een bepaald percentage over het investeringsbedrag direct af te trekken van de winst via de energie-investeringsaftrek (EIA). Doordat de winst daarmee lager uitvalt, bespaart de ondernemer belasting. Voor het jaar 2023 is het percentage 45,5. Dit percentage wordt met ingang van 2024 naar 40 verlaagd. 

Tip!

Overweeg je een investering in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het wellicht interessant om dit nog in 2023 te doen. 

Fred Rouhof
Fred Rouhof Senior belastingadviseur
Specialist op het gebied van belastingen
Ik ben Fred, senior belastingadviseur bij de Jong & Laan. Ik haal voldoening uit het helpen van bedrijven en ondernemers met fiscale uitdagingen. Vanuit een totaalbenadering is het mijn expertise om klanten te ontzorgen, zodat fiscale optimalisatie aansluit bij de strategie van de onderneming. Optimalisatie is daarbij geen doel op zich, ik kijk breder en spiegel de ondernemers om andere facetten mee te nemen in hun overwegingen.
Neem contact op

2. Aanpassing tarieven en schijven energiebelasting

Er wordt een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de energiebelasting. Deze belasting wordt geheven over de levering of het verbruik van elektriciteit en aardgas.  

Allereerst wordt met ingang van 2024 een nieuwe eerste schijf ingevoerd in de energiebelasting voor zowel aardgas als elektriciteit. De huidige eerste schijf wordt opgesplitst in twee kortere schijven. Dit resulteert in een verlaging van deze belasting tot een bepaald gasverbruik. Daarboven zijn huishoudens een hoger tarief verschuldigd.  

Ook komt er een apart tarief voor waterstof. Bovendien is men van plan maatregelen te treffen om de degressiviteit bij aardgas aan te passen. Ook staat een verlaging van de tarieven elektriciteit in de hogere verbruiksschijven op de planning. 

In bepaalde gevallen kan om terugbetaling van energiebelasting worden verzocht. Deze mogelijkheid wordt aangepast. 

3. Beperking van de vrijstellingen in de energiebelasting

De vrijstellingen in de energiebelasting worden per 1 januari 2025 op een aantal punten aangepast: 

  • De input-vrijstelling voor elektriciteitsproductie wordt beperkt tot het gebruik van aardgas voor elektriciteitsproductie die aan het net wordt geleverd. Deze maatregel is gericht op installaties voor warmtekrachtkoppeling (wkk’s); 
  • De energiebelastingvrijstellingen voor metallurgische en mineralogische processen komen te vervallen. 

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.

Fred Rouhof
Fred Rouhof Senior belastingadviseur
Specialist op het gebied van belastingen
Ik ben Fred, senior belastingadviseur bij de Jong & Laan. Ik haal voldoening uit het helpen van bedrijven en ondernemers met fiscale uitdagingen. Vanuit een totaalbenadering is het mijn expertise om klanten te ontzorgen, zodat fiscale optimalisatie aansluit bij de strategie van de onderneming. Optimalisatie is daarbij geen doel op zich, ik kijk breder en spiegel de ondernemers om andere facetten mee te nemen in hun overwegingen.
Neem contact op