Eco-Regeling vrijstelling GLMC 7 en 8a

Wil je in 2023 deelnemen aan de eco-regeling? Dan hoef je niet te voldoen aan GLMC 7 en 8a. Hiervoor geldt een vrijstelling. Lees meer over de voorwaarden van de vrijstelling.

Vrijstelling

Voor de eco-regeling geldt in 2023 geldt een vrijstelling voor de GLMC 7 en 8a. Bij GLMC 8a geldt de volgende uitzondering: bij de inzet van niet-productief areaal als eco-activiteit tellen soms wel de punten maar niet de waarde.

GLMC 7 ‘Gewasrotatie’

GLMC 7 heeft geen gevolgen voor de eco-regeling. Wil je aan de eco-regeling meedoen, dan hoef je in 2023 niet aan GLMC 7 te voldoen.

GLMC 8a Niet-productief areaal

Heb je meer dan 75% grasland? Dan heb je sowieso een vrijstelling voor GLMC 8a. Heb je deze vrijstelling niet? Ook dan hoef je, zoals het nu lijkt, geen 4% niet-productief areaal aan te leggen. Wel moet je binnen de eco-regeling rekening houden met deze eis.

  • Minder dan 4% niet-productief areaal: wel punten, geen waarde

Wil je de eco-activiteiten ‘Bufferstroken met kruiden’ of ‘Groene braak’ inzetten? En heb je minder dan 4% niet-productief areaal op jouw bedrijf? Dan tellen voor deze eco-activiteiten wel de punten, maar niet de waarde.

  • Meer dan 4% niet-productief areaal

Heb je meer dan 4% niet-productief areaal? Dan mag je, bij de inzet van ‘Bufferstroken met kruiden’ of ‘Groene braak’, voor dat deel dat je boven de 4% uitkomt, wel de waarde meetellen.

  • Rekenen met weegfactoren

Voor de berekening van de niet-productief areaal mag je rekenen met ‘weegfactoren’. Voor bijvoorbeeld een ‘sloot’ langs een beheerde rand en een ‘struweelhaag’ geldt een weegfactor van 2. Voor ‘Bufferstroken met kruiden’ en ‘Groene braak’ is de weegfactor 1,5.

Heb je vragen over de eco-regeling of over de vrijstelling? Neem gerust contact op.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro