Bijna alle eco-ac­ti­vi­tei­ten toe­ge­staan op buf­fer­strook

Op een bufferstrook mag je bijna alle eco-activiteiten uitvoeren. Dit staat los van de hoofdteelt op het perceel. Alleen de eco-activiteit ‘groene braak’ mag je niet op een bufferstrook aanleggen.

Ver­soe­pe­ling al­leen voor 2023

Voor het jaar 2023 geldt een versoepeling op de GLB-regelgeving. De GLB-regelgeving geeft aan dat je diverse eco-activiteiten niet op een bufferstrook mag uitvoeren. De versoepeling voor 2023 houdt in dat je ‘alle’ eco-activiteiten op een bufferstrook mag aanleggen, met uitzondering van ‘groene braak’.

Ander gewas dan hoofdteelt mogelijk

Wil je een eco-activiteit op een bufferstrook uitvoeren? Dan ben je niet verplicht om hetzelfde gewas te telen als de hoofdteelt. Ook hoef je de eco-activiteit op de bufferstrook niet uit te voeren op het perceel zelf. Hierdoor kun je op een perceel met bijvoorbeeld bieten, op de bufferstrook het gewas klaver te telen met eco-activiteit ‘stikstofbindend gewas’.

Heb je vragen over eco-activiteiten? Neem gerust contact op.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro
Samen voor jouw agrarische onderneming

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil; je staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Laten we er samen voor gaan!

Lees meer