Bemestingsplan alle bedrijven: de voorwaarden uitgelegd

Alle bedrijven die in 2024 dierlijke mest of kunstmest gebruiken, moeten een bemestingsplan opstellen. Ook bedrijven zonder derogatie zijn sinds 2023 verplicht om een bemestingsplan op te stellen. RVO heeft de voorwaarden voor dit bemestingsplan nu wat praktisch uitgelegd. Ook een bemestingsplan op gewasniveau is nu voldoende.

Voorwaarden bemestingsplan

Het verplichte bemestingsplan voor ‘alle’ bedrijven geldt al sinds 2023. RVO heeft in een toelichting op haar site behoorlijke strikte voorwaarden aan het bemestingsplan gesteld. Zo moet voor ieder perceel apart een bemestingsadvies worden opgesteld, terwijl dit in de praktijk vaak niet gebeurt. Inmiddels heeft RVO aangegeven dat een bemestingsplan per gewas ook aan de eisen voldoet.

Advies per gewas

Het bemestingsplan mag je ook op basis van de oppervlakte per gewas opstellen. Je maakt een onderscheid naar grondsoort. Wijkt het bemestingsadvies af door bijvoorbeeld een ander ras of perceelsspecifieke informatie? Dan zou je logischerwijs een apart advies op moeten nemen.

Vergelijking gebruiksnormen

Nadat je het bemestingsadvies hebt opgesteld, kan je de geplande bemesting vergelijken met de wettelijke bemestingsruimte. Hierbij houd je ook rekening met eventueel aanwezige voorraden.

Het bemestingsplan moet je uiterlijk 14 maart klaar hebben. Je bewaart het plan in jouw eigen administratie, je hoeft dit niet naar RVO te verzenden.

Mocht je vragen hebben over het bemestingsplan? Neem gerust contact op.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro