Be­drijfs­over­na­me?Ver­geet de con­cur­ren­tie­be­ding niet

Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst ook altijd aan een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkom je dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt.

Con­cur­ren­tie­be­ding en boe­te­be­ding

Bij een bedrijfsovername of bedrijfsverkoop wordt er vaak vooral aandacht besteed aan de koopprijs en de activa die worden overgenomen, zoals de inventaris, handelsnaam en voorraden. 

Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst ook altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkom je dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt. Je wilt bij een bedrijfsovername vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming.

Wordt vaak vergeten 

In de praktijk wordt echter vaak vergeten een concurrentiebeding en een daarbij behorend boetebeding overeen te komen. Dat is echter wel verstandig. De verkoper is immers op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe onderneming en kan dus eenvoudig de belangrijkste concurrent worden. 

Wél heel belangrijk

De koper heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het overeenkomen van een concurrentiebeding, omdat er in de koopprijs doorgaans ook een bedrag aan goodwill is verdisconteerd. Daarmee is het goed te verdedigen dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten de markt opgaat. 

Jeroen Martens
Jeroen Martens Senior adviseur corporate finance

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is alleen geldig als er wordt voldaan aan de vereisten die de wet aan zo’n beding stelt:

  • Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen.
  • Er moet worden overeengekomen welke activiteiten de verkoper niet mag verrichten, waarbij deze activiteiten niet verder kunnen strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van de overname.
  • Er moet worden opgenomen voor welke periode het beding geldt. Daarbij geldt als uitgangspunt een periode van maximaal twee jaar als er goodwill wordt overgedragen en een maximale duur van drie jaar als er daarnaast ook know how wordt overgedragen. Als er een langere duur wordt overeengekomen, loop je het risico dat het concurrentiebeding nietig is.
  • Het geografisch gebied moet worden opgenomen waarvoor het beding geldt. Ook hierbij is het uitgangspunt dat het gebied niet verder mag strekken dan het gebied waar de verkochte onderneming actief was ten tijde van de overname.
Het concurrentiebeding: 5 veelgestelde vragen

Over het concurrentiebeding ontvangen onze juristen arbeidsrecht veel vragen. Daarom geven zij in deze blog antwoord op 5 veelgestelde vragen.

Lees blog

Boetebeding

Als stok achter de deur is het altijd van belang ook een boetebeding, dat in werking treedt wanneer het concurrentiebeding is overtreden, op te nemen. Dit boetebeding kan ook worden gebruikt als een schadevergoedingsbeding, bijvoorbeeld als de eventueel te lijden schade lastig vast te stellen is.

Ook een boetebeding moet aan enkele vereisten voldoen. Zo moet:

  • het boetebeding altijd schriftelijk worden overeengekomen;
  • de omschrijving voldoende duidelijk zijn.

Spreek daarom af wanneer de boete is verschuldigd, hoe hoog de boete is en aan wie de boete moet worden voldaan. De hoogte van de boete kan vrij worden bepaald, maar een rechter kan een overeengekomen boete wel matigen als de boete niet in verhouding staat tot de geleden schade.

Tip! Neem ook altijd op dat de koper naast de boete ook het recht heeft om nakoming van het concurrentiebeding en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Vragen?

Heb je vragen over het concurrentiebeding bij bedrijfsovername? Neem gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder. 

Bedrijf verkopen? Bereid je voor met deze vragen!

Je weet dat er een moment komt waarop je te maken krijgt met opvolging of verkoop van je bedrijf. Misschien overweeg jij je onderneming over te dragen binnen je familie, aan het management of zoek je het zelfs extern. Een goede voorbereiding is dan belangrijk. Maar waar begin je?

Lees meer