Bedrijfsovername? Vergeet dit niet!

In de praktijk wordt vaak vergeten een concurrentiebeding overeen te komen. Dat is wel heel belangrijk, omdat...

Bedrijfsovername? Vergeet dit niet!

Bij een bedrijfsovername wordt er vaak vooral aandacht besteed aan de koopprijs en de activa die worden overgenomen, zoals de inventaris, handelsnaam en voorraden. 

Ook zal de koper bij een bedrijfsovername willen vermijden dat de verkoper onmiddellijk gaat concurreren met de verkochte onderneming. Denk bij het sluiten van een koopovereenkomst daarom altijd aan het overeenkomen van een concurrentiebeding en een bijbehorend boetebeding. Zo voorkomt u dat de verkoper de belangrijkste concurrent wordt.

Wordt vaak vergeten 

In de praktijk wordt echter vaak vergeten een concurrentiebeding en een daarbij behorend boetebeding overeen te komen. Dat is echter wel verstandig. De verkoper is immers op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe onderneming en kan dus eenvoudig de belangrijkste concurrent worden. 

Wél heel belangrijk

De koper heeft ook een gerechtvaardigd belang bij het overeenkomen van een concurrentiebeding, omdat er in de koopprijs doorgaans ook een bedrag aan goodwill is verdisconteerd. Daarmee is het goed te verdedigen dat de verkoper gedurende een bepaalde periode niet met dezelfde producten of diensten de markt opgaat. 

Wanneer is een concurrentiebeding geldig?

Een concurrentiebeding is alleen geldig als er wordt voldaan aan de vereisten die de wet aan zo’n beding stelt:

  • Het beding moet schriftelijk worden overeengekomen.
  • Er moet worden overeengekomen welke activiteiten de verkoper niet mag verrichten, waarbij deze activiteiten niet verder kunnen strekken dan de activiteiten van de verkochte onderneming op het moment van de overname.
  • Er moet worden opgenomen voor welke periode het beding geldt. Daarbij geldt als uitgangspunt een periode van maximaal twee jaar als er goodwill wordt overgedragen en een maximale duur van drie jaar als er daarnaast ook know how wordt overgedragen. Als er een langere duur wordt overeengekomen, loopt u het risico dat het concurrentiebeding nietig is.
  • Het geografisch gebied moet worden opgenomen waarvoor het beding geldt. Ook hierbij is het uitgangspunt dat het gebied niet verder mag strekken dan het gebied waar de verkochte onderneming actief was ten tijde van de overname.

Boetebeding

Als stok achter de deur is het altijd van belang ook een boetebeding, dat in werking treedt wanneer het concurrentiebeding is overtreden, op te nemen. Dit boetebeding kan ook worden gebruikt als een schadevergoedingsbeding, bijvoorbeeld als de eventueel te lijden schade lastig vast te stellen is.

Ook een boetebeding moet aan enkele vereisten voldoen. Zo moet:

  • het boetebeding altijd schriftelijk worden overeengekomen;
  • de omschrijving voldoende duidelijk zijn.

Spreek daarom af wanneer de boete is verschuldigd, hoe hoog de boete is en aan wie de boete moet worden voldaan. De hoogte van de boete kan vrij worden bepaald, maar een rechter kan een overeengekomen boete wel matigen als de boete niet in verhouding staat tot de geleden schade.

đź’ˇ Tip! Neem ook altijd op dat de koper naast de boete ook het recht heeft om nakoming van het concurrentiebeding en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

Vragen?

Heeft u vragen over het concurrentiebeding bij bedrijfsovername? Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder. 

Bent u van plan uw bedrijf te verkopen? Download onderstaande whitepaper en kom erachter welke stappen u moet ondernemen 

Verkoop van uw onderneming? Vergeet deze stappen niet!

Eens komt het moment dat u denkt: 'ik wil mijn bedrijf verkopen'. Dat is een behoorlijke stap, die u niet overhaast moet nemen. Het verkopen van een onderneming is een intensief traject. In deze whitepaper ziet u welke stappen u moet ondernemen om uw bedrijf succesvol te verkopen.