2022 hoog­te ba­sis- en ver­groe­nings­pre­mie

Onlangs is de hoogte van de basis- en vergroeningspremie 2022 definitief vastgesteld. In 2022 is er geen sprake van budgetkortingen.

Basis- en vergroeningspremie

Je kunt in 2022 € 240,62 per hectare aan basispremie ontvangen. De vergroeningspremie bedraagt € 103,78 per hectare. Het totale bedrag aan basis- en vergroeningspremie bedraagt daarmee € 344,40 per ha. Dit is ruim € 27 lager dan in 2021.

Geen budgetkortingen

Ook dit jaar wordt geen Nationale budgetkorting opgelegd. In tegenstelling tot eerdere jaren hoeft RVO dit jaar geen Europese budgetkorting door te voeren.

Correctie met voorschot 2022

Heb je eerder dit jaar een voorschot op de basis- en vergroeningspremie 2022 ontvangen? Dan verrekent RVO dit bij de definitieve afrekening van jouw bedrijfstoeslag.

Heb je vragen over de basis- en vergroeningspremie 2022? Neem gerust contact op.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro