Archief opschonen? Houd rekening met fiscale bewaarplicht

Wil jij je archief weer gaan opschonen? Let op dat je sommige stukken niet te vroeg door de shredder doet. Als ondernemer heb je namelijk te maken met een fiscale bewaarplicht.

In beginsel 7 jaar

Je fiscale bewaarplicht bedraagt in beginsel zeven jaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat jij je voorraad- en loonadministratie van 2015 na 31 december 2022 mag vernietigen. Er zijn echter uitzonderingen.

Uitzondering: akten en aankoopbewijzen

Akten en aankoopbewijzen inzake onroerend goed gooi je sowieso niet snel weg, maar formeel bestaat hiervoor een bewaartermijn van tien jaar. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn in de omzetbelasting voor onroerend goed van tien jaar.

Let op! Je moet je gehele administratie ook tien jaar bewaren als je het volgende levert:

  • Elektronische diensten
  • Radio- en televisieomroepdiensten
  • Telecommunicatiediensten

Uitzondering: loonadministratie

Binnen de loonadministratie geldt soms een kortere bewaartermijn van vijf jaar. De volgende gegevens moet je ten minste vijf kalenderjaren na het einde van de dienstbetrekking bewaren:

  • Loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, zoals het Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen. 
  • Kopieën van het identiteitsbewijs. 
  • Kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen.

Let op! Je moet de oude verklaringen en formulieren bewaren als deze zijn vervangen voor nieuwe.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op. 

Ellen Punte
Ellen Punte Senior belastingadviseur
Whitepaper

Administratie- en bewaarplicht

Ondernemers hebben een administratie- en bewaarplicht. Particulieren hebben die niet, maar toch is het verstandig om zorgvuldig met gegevens om te gaan. Hoe kun je dat het beste doen? We geven je antwoord in deze whitepaper.

4 tips voor het bijhouden van je administratie