Af­los­sen be­las­ting­schuld co­ro­na vanaf 1 oktober 2022

Vanaf 1 oktober 2022 moet je de opgebouwde belastingschuld tijdens de coronacrisis aflossen, in beginsel in vijf jaar. Vóór 1 oktober 2022 ontvang je hierover bericht van de Belastingdienst.

Aflossen schulden

In het bericht van de Belastingdienst staat: 

 • een overzicht van jouw totale belastingschuld;
 • de voorwaarden van de betalingsregeling;
 • het maandbedrag van de betalingsregeling.

Als gevolg van een aangenomen motie eerder dit jaar gelden in bepaalde gevallen versoepelingen.

 1. Versoepeling verlenging betalingsregeling
 2. Versoepeling aflossen per kwartaal
 3. Versoepeling betaalpauze van drie maanden

Aan deze versoepelingen zijn voorwaarden verbonden.

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur

Belangrijk!

 • De aanpassing heeft gevolgen voor de looptijd van de betalingsregeling en/of de hoogte van het termijnbedrag en daarmee voor het bedrag aan invorderingsrente. De invorderingsrente was vanwege corona tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Per 1 januari 2022 vindt halfjaarlijks een verhoging plaats met 1%-punt van 1% tot 4% vanaf 1 januari 2024.
 • Wees je hiervan bewust als je gebruik maakt van versoepelingen. Je betaalt daardoor meer invorderingsrente. Ter voorkoming van hoge(re) invorderingsrente mogen ondernemingen hun belastingschuld natuurlijk ook altijd (deels) eerder afbetalen.
 • De Belastingdienst brengt rente pas in rekening zodra die meer bedraagt dan € 23 per aanslag. Als op het overzicht bij een aanslag geen rentebedrag is vermeld, betekent dit dat minder dan € 24 rente verschuldigd is op de datum van het overzicht.

Versoepeling 1: verlenging betalingsregeling

De eerste versoepeling ziet op een verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar (84 maanden). Dat is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • De belastingschuld moet ten minste € 10.000 bedragen.
 • Bij meer dan € 50.000 aan schuld, moet je jaarstukken en een verklaring van een derde meesturen. Deze dient onder andere te beoordelen of het bedrijf levensvatbaar is.
 • Je hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan jouw nieuwe betalingsverplichtingen. Of je hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.
 • Je hebt geen openstaande belastingschuld die op of vóór 12 maart 2020 betaald had moeten zijn, waarvoor je een aanmaning hebt gehad.
 • Je moet de noodzaak van de verlenging schriftelijk aannemelijk maken, er moet een liquiditeitsprognose worden ingeleverd, waaruit blijkt dat de nieuwe, lagere termijnbedragen wel betaald kunnen worden.

Versoepeling 2: Aflossen per kwartaal

Alle bedrijven met een opgebouwde belastingschuld kunnen daarnaast verzoeken deze schuld per kwartaal af te lossen in plaats van per maand. Gemotiveerd moet worden waarom dit nodig is. En vereist is dat je vanaf 1 april 2022 steeds hebt voldaan aan je nieuwe betalingsverplichtingen. Of je hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.

Wordt dit verzoek toegekend, dan mag de belastingschuld vanaf dat moment per kwartaal worden betaald. De ondernemer kan er desgewenst zelf voor kiezen weer per maand te gaan aflossen.

De betaaltermijn blijft in dat geval 5 jaar en eindigt 1 oktober 2027

Versoepeling 3: Betaalpauze van drie maanden

Alle bedrijven met een opgebouwde belastingschuld kunnen bovendien eenmalig verzoeken om een betaalpauze van zes maanden. Ook nu moet gemotiveerd worden waarom dit nodig is. En vereist is dat je vanaf 1 april 2022 steeds hebt voldaan aan je nieuwe betalingsverplichtingen. Of je hebt hiervoor uitstel van betaling gekregen.

De totale aflossingstermijn wordt hierdoor niet verlengd, wat betekent dat na de betaalpauze de maandbedragen verhoogd zullen worden. De betaaltermijn blijft in dat geval 5 jaar en eindigt 1 oktober 2027.

 

Belangrijk!

 • Wil je gebruik gaan maken van de versoepelingen? Betaal vanaf oktober 2022 dan wel tijdig de termijnbedragen die de Belastingdienst heeft vastgesteld. De Belastingdienst heeft in de brief met het vastgestelde maandbedrag ook het rekeningnummer en het betalingskenmerk van de betalingsregeling vermeld. Gebruik deze bij elke betaling.
 •  Heb je een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, dan mag je vanaf dat moment starten met betalen conform het verzoek. Je moet er wel rekening mee houden dat als de Belastingdienst het verzoek afwijst, je de dan inmiddels opgelopen achterstand direct moet inlopen.

Vragen?

Heb je vragen over het aflossen van je belastingschuld? Neem gerust contact op.