Natuur­schoonwet

Heb je een woning, landgoed of onroerende zaak van ten minste één hectare groot? Misschien is de natuurschoonwet dan interessant! Deze brengt belangrijke fiscale voordelen met zich mee, voor nu én voor later.
Neem direct contact op

Samen gaan!

Staat je woning op een perceel van ten minste één hectare groot? Of bezit je een onroerende zaak van ten minste één hectare groot? Dan kan je jouw bezit kwalificeren als landgoed voor de natuurschoonwet. Dit geeft belangrijke fiscale voordelen, voor nu én voor later.

Fiscale voordelen

De overheid vindt het behoudt van natuurschoon in Nederland belangrijk en wil voorkomen dat belastingheffing ertoe leidt dat natuurschoon wordt gesplitst en verkocht, zodat het versnipperd raakt. Hiervoor is de natuurschoonwet geïntroduceerd; landgoederen die zijn gerangschikt onder de natuurschoonwet hebben recht op belastingvoordelen. Een aantal voordelen zijn:

 • Lagere belasting van je woning
 • Vrijstelling gronden box 3
 • Vrijstelling overdrachtsbelasting
 • Lagere waardering schenk- en erfbelasting

Bv én eigenaar

Ook je bv kan eigenaar van het landgoed zijn. Voor je bv gelden onder voorwaarden belastingvoordelen als je de bv kwalificeert als een NSW-vennootschap. Samen kijken wij vanuit een fiscaal oogpunt naar:

 • De vermogensbestanddelen van de bv; worden deze toegerekend aan de aandeelhouder(s). Voor hen geldt dan de vrijstelling in box 3 in de inkomstenbelasting. Ook geldt voor hen de vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting als zij de aandelen in de bv verkrijgen. 
 • Of de bv vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting, en dividendbelasting en overdrachtsbelasting.
 • De (lagere) waardering voor de WOZ en OZB. 

Het grootste voordeel van het aanhouden van een landgoed via een bv of andere rechtspersonen is de mogelijkheid om de eigendom ook voor toekomstige generaties in één hand te houden en de zeggenschap over het landgoed naar eigen wens in te kunnen richten.

Het landgoed kan bij een bv bijvoorbeeld worden overgedragen of worden geërfd via de aandelen. Zo blijft het landgoed als één geheel behouden en in eigendom bij de bv. Daarnaast voorkomt het dat er ingewikkelde situaties ontstaan, zoals erfgenamen die mede-erfgenamen moeten uitkopen.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Voorwaarden

Om van de fiscale faciliteiten gebruik te kunnen maken gelden de verschillende voorwaarden, deze kijken naar de:

 • Grootte van het gebied.
 • Houtopstanden (bos) die er staan of de aanwezigheid van natuurterreinen.
 • Oppervlakte en de omzoming van landbouwterreinen.
 • Opstallen en het gebruik van het landgoed. 

De belangrijkste voorwaarde voor de NSW is dat uw landgoed minimaal vijf hectare groot is. Van die vijf hectare moet tenminste dertig procent uit bos (houtopstanden) of natuurterreinen (waaronder wateren, akkers en graslanden) bestaan.

Alle voorwaarden in beeld

De voorwaarden zijn divers en verschillen. Dit is namelijk afhankelijk van de grootte van je landgoed, waaruit deze bestaat en hoe je het gebruikt. RVO heeft de voorwaarden overzichtelijk gepubliceerd. Wilt je ondersteuning bij de beoordeling van de voorwaarden en de aanvraagprocedure? Daarin zijn de rentmeesters gespecialiseerd.

Vragen?

Wil je meer weten over de natuurschoonwet of ben je benieuwd of je ervoor in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op, wij denken graag met je mee. 

Samen gaan we ervoor

Jacqueline Rijsbergen
Jacqueline Rijsbergen Senior belastingadviseur Meer over Jacqueline
Ginie Hamhuis
Ginie Hamhuis Belastingadviseur Meer over Ginie
Jan Bloodshoofd
Jan Bloodshoofd Senior belastingadviseur Meer over Jan
Annemarie Hulsman
Annemarie Hulsman Senior belastingadviseur Meer over Annemarie
De belastingvoordelen bij landgoederen die zijn gerangschikt onder de natuurschoonwet zijn groot.

Landgoederen die zijn gerangschikt onder de natuurschoonwet hebben recht op belastingvoordelen. Een viertal voordelen licht ik uit in deze blog.

Lees blog

Vragen? Stel ze!

Neem contact op door het onderstaande formulier in te vullen