4 fiscale voordelen van de natuur­schoonwet

De overheid vindt het behoudt van natuurschoon in Nederland belangrijk en wil voorkomen dat belastingheffing ertoe leidt dat natuurschoon wordt gesplitst en verkocht, zodat het versnipperd raakt. Hiervoor is de natuurschoonwet geïntroduceerd. Een viertal voordelen licht ik voor je uit in deze blog.

De natuur­schoonwet (NSW)

Landgoederen die zijn gerangschikt onder de natuurschoonwet hebben recht op belastingvoordelen:

1. Lagere belasting woning

Staat je eigen woning op een landgoed? Dan betaal je belasting over het eigenwoningforfait en mag je de rente over de eigenwoningschuld aftrekken. Het fiscale voordeel zie je terug in een lagere waardering voor de WOZ, omdat de lagere bestemmingswaarde mag worden gehanteerd. Ook voor de onroerendezaakbelasting (hierna: OZB) wordt een lagere waardering gehanteerd.

2. Vrijstelling grond box 3

Als eigenaar van een landgoed krijg je een vrijstelling voor de onbebouwde grond in box 3. Ook geldt daarvoor een vrijstelling voor de OZB.

3. Vrijstelling overdrachtsbelasting

Op verzoek is de verkrijging van een landgoed vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Je moet het landgoed dan wel minimaal 25 jaar in bezit en in stand houden, om naheffing te voorkomen. Draag je het landgoed binnen die 25 jaar over en zet de nieuwe eigenaar de rangschikking voort? Dan blijft de naheffing achterwege. De nieuwe eigenaar moet dat wel binnen zes maanden regelen.

Je kunt de vrijstelling ook toepassen als je een onroerende zaak verkrijgt dat nog niet is gerangschikt voor de natuurschoonwet, maar je wel van plan bent om deze als NSW-landgoed (natuurschoonwet-landgoed) te rangschikken. Je moet dat dan wel uiterlijk bij de levering kenbaar maken, in de akte en bij RVO.

4. Lagere waardering schenk- en erfbelasting

De waarde van een NSW-landgoed voor de schenk- en erfbelasting wordt gesteld op de helft van de bestemmingswaarde. Heb je het landgoed opengesteld? Dan geldt een bestemmingswaarde van nihil. De verkrijgers moeten het landgoed dan wel minimaal 25 jaar in bezit en in stand houden, anders kan de Belastingdienst de achterwege gebleven schenk- of erfbelasting alsnog invorderen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de jaren waarin je het landgoed in bezit had; er geldt een aftrek van 1/25ste deel voor elk bezitsjaar. Zet de nieuwe eigenaar de rangschikking voort? Dan blijft de invordering achterwege. De nieuwe eigenaar moet dat wel binnen zes maanden regelen.

Om ervoor de zorgen dat de fiscale voordelen daadwerkelijk door de beoogde erfgenamen worden benut, is het belangrijk dat je je testament daarop afstemt.

Renate Ekhart
Renate Ekhart Senior adviseur kwaliteit & vaktechniek
Specialist op het gebied van belastingheffing
Niets is zo veranderlijk als de belastingwetgeving, dat maakt het zo uitdagend. Het raakt ons allemaal, zeker omdat de gevolgen ervan impact hebben op de onderneming en privé, die bij ondernemers communicerende vaten zijn. Het moet een beetje ‘in’ je zitten om het leuk te vinden om de ontwikkelingen te blijven volgen, de gevolgen en kansen in kaart te brengen en die op een begrijpelijke manier te delen. En dat geldt zeker voor mij.
Neem contact op

Voorwaarden

Minimaal vijf hectare

De belangrijkste voorwaarde voor de NSW is dat je landgoed minimaal vijf hectare groot is. Bezit je een historische buitenplaats? Dan volstaat tenminste één hectare. Is je landgoed ten minste één, maar minder dan vijf hectare groot? Dan kan een samenwerking met je buren interessant zijn.

Van die vijf hectare moet tenminste dertig procent uit bos (houtopstanden) of natuurterreinen (waaronder wateren, akkers en graslanden) bestaan. Als je landgoed tussen de één en vijf hectare groot is, geldt een eis van vijftig procent.

Heb je onvoldoende bos, maar wilt je jouw landgoed daarmee wel verrijken, dan kan je tóch een rangschikking aanvragen als uit een plan van beplanting blijkt dat je voldoende bos wilt realiseren. Het bos moet dan wel binnen drie jaar gerealiseerd zijn. Opstallen zoals de woning en de bijbehorende schuren kunnen worden gerangschikt. Ook landbouwgronden kunnen meetellen.

Samenwerking met buren

Vormt je landgoed samen met dat van de buren wel een aaneengesloten gebied van minimaal vijf hectare? Dan kan je wellicht gebruikmaken van de NSW-samenwerkrangschikking. Hebben je buren al een NSW­ gerangschikt landgoed? Dan kan je misschien gebruikmaken van de NSW-aanleunrangschikking; je lift als het ware mee op de rangschikking van de buren.

Alle voorwaarden in beeld

De voorwaarden zijn divers en verschillen. Dit is afhankelijk van hoe groot je landgoed is, waaruit het landgoed bestaat en hoe je het gebruikt. RVO heeft de voorwaarden overzichtelijk gepubliceerd. Wil je ondersteuning bij de beoordeling van de voorwaarden en de aanvraagprocedure? Daarin zijn de rentmeesters gespecialiseerd.

Vragen?

Heb je nog vragen over de natuurschoonwet? Neem gerust contact met mij op of reageer onderaan deze pagina.