Werknemers op LinkedIn, wat mag je als werkgever eisen?

LinkedIn kennen we als hét zakelijke en professionele forum van social media. De kans is groot dat ook jouw werknemer op dit medium actief is. Maar wat zet jouw werknemer er eigenlijk op? Is zijn/haar profiel conform de werkelijkheid en wens van jou als werkgever?

Een praktijkvoorbeeld

Een werknemer was werkzaam in de functie van sales-, marketing- & PR-consultant. In deze functie verrichtte de werknemer bepaalde marketing- en PR-werkzaamheden. Omdat hij in deze functie onvoldoende functioneerde, bood zijn werkgever hem de functie van accountmanager new business aan. De werknemer stemde met deze functiewijziging in.

Vanuit zijn functie als accountmanager verrichtte de werknemer geen marketing- en PR-werkzaamheden meer. Desondanks stond op zijn LinkedIn profiel nog altijd de functie van sales-, marketing- & PR-consultant. Bovendien stonden onder zijn profielfoto, in de kopregel, de termen ‘Marketing & PR’.

De werkgever verzocht de werknemer verschillende keren zijn LinkedInprofiel aan te passen, maar de werknemer weigerde keer op keer.

De werkgever wilde dat de werknemer zijn profiel in overeenstemming bracht met de huidige stand van zaken. Met andere woorden, de werkgever wilde dat werknemer de functienaam sales-, marketing- & PR-consultant en de tekst ‘Marketing & PR’ zou verwijderen.

De werkgever verzocht de werknemer verschillende keren zijn LinkedInprofiel aan te passen, maar de werknemer weigerde keer op keer. Uiteindelijk paste werknemer wel de functiebenaming aan, maar niet de tekst ‘Marketing & PR’. Hierop werd de werknemer op staande voet ontslagen.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Ontslag op staande voet terecht?

De kantonrechter vond het ontslag op staande voet terecht. De werkgever hoefde naar zijn mening niet te accepteren dat de werknemer zich naar buiten toe bleef presenteren als verantwoordelijke voor de marketing en PR van het bedrijf.

Hoewel de rechter het gedrag van de werknemer als kinderachtig bestempelde, was er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Het gedrag van de werknemer was namelijk een reactie op het initiatief van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te willen laten eindigen. Daarom besloot de kantonrechter dat de werkgever wel de transitievergoeding van €2287 moest betalen.

Houd LinkedInprofiel waarheidsgetrouw

Zoals je ziet, de rechter windt er geen doekjes om. Een werkgever mag verwachten dat zijn werknemer zijn LinkedIn profiel up-to-date en waarheidsgetrouw houdt. Doet een werknemer dit niet en wordt hij door zijn werkgever hierop aangesproken, dan kan een ontslag op staande voet zelfs de uitkomst zijn.

Zakelijk versus privégebruik

In deze uitspraak was overigens duidelijk dat de werknemer zijn LinkedInprofiel zakelijk gebruikte en dus voor de werkgever inzette. De vraag ontstaat of de uitkomst van deze uitspraak anders zou zijn geweest als de werknemer zijn LinkedInprofiel enkel privé zou gebruiken. Helaas gaat de rechter hier niet op in.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Stel je vraag onderaan deze pagina en ik beantwoord hem graag!

Let op correct gebruik social media door personeel

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen.

Lees verder
Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op
10 reacties
Stéphan Lam

Interessant dit! Ik heb een vraag. "Het gedrag van de werknemer was namelijk een reactie op het initiatief van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te willen laten eindigen." Begrijp ik dat de werkgever (even los van de discussie over LinkedIn) de arbeidsovereenkomst toch al wilde laten eindigen? En was hij daardoor onwillig dit te doen?

Hi Stéphan, leuk dat je reageert! De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst inderdaad al eindigen, vanwege onvrede over het functioneren van de werknemer. Om deze reden waren partijen al in onderhandeling over beëindiging van het dienstverband. Naast deze onderhandeling speelde de discussie over het aanpassen van het LinkedIn profiel.

Hierover zegt de rechter dat het niet door de werknemer aanpassen van zijn LinkedIn profiel plaatsvond tegen de achtergrond van de onderhandelingen over het einde van het dienstverband. Hierin lijk je te kunnen lezen dat het een met het ander te maken heeft. Of de werknemer echter alleen vanwege het door de werkgever willen beëindigen van zijn dienstverband onwillig was zijn LinkedIn profiel aan te passen, is af te vragen. De werknemer heeft namelijk ook aangegeven 'Marketing & PR' in zijn LinkedIn profiel te hebben opgenomen om daarmee zijn kansen te vergroten om door recruiters te worden benaderd voor een baan op dat vakgebied. Misschien vond hij dat dus zo belangrijk, dat hij het om die reden absoluut wilde laten staan? Hier gaan we helaas enkel op basis van de uitspraak geen antwoord op krijgen.

Mocht je nog vragen hebben, ik hoor ze graag!

Evert Matla

Ook mijn werkgever heeft me min of meer verplicht mijn profiel aan te passen. Op mijn profiel is duidelijk zichtbaar waar ik werkzaam ben en dat ik na ruim 11 jaar open sta voor een nieuwe baan. Mijn werkgever vindt dit niet acceptabel. Er staan zeker geen onwaarheden in. Ben ik verplicht mij profiel aan te passen ?

Hi Evert, bedankt voor je vraag. Helaas kan ik hier met alleen deze informatie geen concreet antwoord op geven. Wat wel en niet kan is namelijk sterk afhankelijk van de situatie en omstandigheden. Mocht je dus een specifiek antwoord willen hebben, dan is het goed om hierover met een jurist contact op te nemen. Succes!

Frank Van der linden

Ik heb een andere vraag: in hoeverre mag een werkgever je verplichten jouw LinkedIn in te zetten voor commerciële doeleinden?

Hi Frank, het antwoord op jouw vraag is afhankelijk van verschillende factoren.

Dient je LinkedIn te worden gebruikte enkel tijdens werktijd of ook privétijd, om wat voor commerciële doeleinden gaat het en wat voor een functie vervult de werknemer? In de meeste gevallen kan van een werknemer niet worden verwacht LinkedIn tijdens privétijd te gebruiken en kan niet worden verwacht dat LinkedIn wordt gebruikt om (de producten van) werkgever te verkopen. Daarentegen kan in enkele gevallen, gelet op de functie van werknemer, wel van hem worden verwacht LinkedIn zakelijk te gebruiken. Als laatste is het afhankelijk van of de organisatie social media beleid heeft en wat hier in staat opgenomen. Is er helder beleid, dan zal sneller worden geaccepteerd dat een werknemer dit beleid dient na te leven, hoewel dit ook altijd weer in samenhang met de andere factoren moet worden bezien.

Kortom, via deze weg is het helaas niet mogelijk om op jouw vraag een concreet antwoord te geven. Daarvoor is meer informatie nodig. Mocht je een antwoord willen dat meer toegespitst is op jouw situatie, dan mag je altijd telefonisch contact met me opnemen. Kijken we even of ik je verder kan helpen.

Succes!

Jeroen van Rooij

Mijn werkgever wil dat ik zijn banner in mijn LinkedIn profiel zet. Ik gebruik mijn account puur privé en er staan geen onwaarheden in. Mag mijn werkgever dit van mij eisen?

Hi Jeroen,

Excuses voor mijn late reactie. LinkedIn is in eerste instantie een privé-aangelegenheid, waardoor dit niet zonder meer geëist kan worden. Wel is het antwoord ook afhankelijk van wat jullie hierover verder met elkaar hebben afgesproken, denk aan de arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek.

Mocht je hier meer over willen weten, dan mag je me gerust bellen. Succes!

Frank van der Meer

wat een leuk item Cindy. Ik heb een nog een vraag. Een werknemer die inmiddels al 1,5 jaar uit dienst is doet zich op LinkedIn nog steeds voor alsof hij nog steeds in dienst is. HIj weigert een einddatum bij zijn dienstverband in te vullen. Wat kan een werkgever hieraan doen?

Hi Frank,

Wat een vervelende kwestie. Helaas is LinkedIn in eerste instantie een privé-aangelegenheid, waardoor het lastig is om hier richting de werknemer goede actie op te zetten, helemaal na einde dienstverband. Wat wel belangrijk is, is hierover goede afspraken met elkaar te maken, bijvoorbeeld in een personeelshandboek. Hoewel het dan overigens ook lastig blijft.

Wat je volgens mij echter wel kan doen, is contact opnemen met LinkedIn om een onjuiste arbeidsrelatie te melden. Ik heb dit zelf nog niet hoeven doen, maar schijnbaar kunnen zij hierin ook ondersteunen en de arbeidsrelatie verwijderen. Misschien biedt dat voor jullie een optie?

Mocht je dit inderdaad gaan doen, ik hoor graag van je als het is gelukt!

Plaats je reactie

Reageer op:

Annuleren