Werknemers op LinkedIn, wat mag je als werkgever eisen?

Social Media, het lijkt in mijn blogs wel mijn kindje te worden. Facebook en WhatsApp kwamen eerder al aan bod en laatst deed een kantonrechter zo’n mooie uitspraak over LinkedIn, dat ik die jullie ook niet wil onthouden.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp

LinkedIn kennen we als het zakelijke en professionele forum van social media. Ik lees dat inmiddels 4,4 miljoen Nederlanders van dit medium gebruikmaken, waarvan 0,5 miljoen dagelijks. De kans is daarmee groot dat ook jouw werknemer op dit medium actief is. Maar wat zet jouw werknemer er eigenlijk op?

  • Is zijn/haar profiel conform de werkelijkheid en wens van jou als werkgever?
  • Zo niet, mag je hier gevolgen aan verbinden?
  • Is ontslag misschien zelfs gerechtvaardigd?

In maart 2018 gaf een kantonrechter in Utrecht antwoord op deze vragen, waarbij het ging om het volgende.

Werknemer weigert LinkedIn profiel aan te passen

Een werknemer was werkzaam in de functie van Sales-, Marketing- & PR-consultant. In deze functie verrichtte de werknemer bepaalde marketing- en PR-werkzaamheden. Omdat hij in deze functie onvoldoende functioneerde, bood zijn werkgever hem de functie van Accountmanager New Business aan. De werknemer stemde met deze functiewijziging in.

Vanuit zijn functie als Accountmanager New Business verrichtte de werknemer geen marketing- en PR-werkzaamheden meer. Desondanks stond op zijn LinkedIn profiel nog altijd de functie van Sales-, Marketing- & PR-consultant. Bovendien stonden onder zijn profielfoto, in de kopregel, de termen ‘Marketing & PR’.

De rechter bestempelde het gedrag van de werknemer als kinderachtig, maar er was geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen

De werkgever wilde dat de werknemer zijn profiel in overeenstemming bracht met de huidige stand van zaken. Met andere woorden, de werkgever wilde dat werknemer de functienaam Sales-, Marketing- & PR-consultant en de tekst ‘Marketing & PR’ zou verwijderen.

De werkgever verzocht de werknemer verschillende keren zijn LinkedIn profiel aan te passen, maar de werknemer weigerde keer op keer. Uiteindelijk paste werknemer wel de functiebenaming aan, maar niet de tekst ‘Marketing & PR’. Hierop werd de werknemer op staande voet ontslagen.

Ontslag op staande voet terecht?

De kantonrechter vond het ontslag op staande voet terecht. De werkgever hoefde naar zijn mening niet te accepteren dat de werknemer zich naar buiten toe bleef presenteren als verantwoordelijke voor de marketing en PR van het bedrijf.

Hoewel de rechter het gedrag van de werknemer als kinderachtig bestempelde, was er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. Het gedrag van de werknemer was namelijk een reactie op het initiatief van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te willen laten eindigen. Daarom besloot de kantonrechter dat de werkgever wel de transitievergoeding van €2.287,- moest betalen.

Hou LinkedIn profiel waarheidsgetrouw

Zoals je ziet, de rechter windt er geen doekjes om. Een werkgever mag verwachten dat zijn werknemer zijn LinkedIn profiel up to date en waarheidsgetrouw houdt. Doet een werknemer dit niet en wordt hij door zijn werkgever hierop aangesproken, dan kan een ontslag op staande voet zelfs de uitkomst zijn.

Zakelijk versus privégebruik

In deze uitspraak was overigens duidelijk dat werknemer zijn LinkedIn profiel zakelijk gebruikte en dus voor de werkgever inzette. De vraag ontstaat of de uitkomst van deze uitspraak anders zou zijn geweest als de werknemer zijn LinkedIn profiel enkel privé zou gebruiken. Helaas gaat de rechter hier niet op in.

Met deze uitspraak zijn de meest bekende social media kanalen in mijn blogs besproken. Misschien komt er binnenkort een uitspraak die ingaat op het ‘Instafamous’ worden via Instagram? Zo ja, dan hou ik jullie op de hoogte.

2 reacties
Stéphan Lam

Interessant dit! Ik heb een vraag. "Het gedrag van de werknemer was namelijk een reactie op het initiatief van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te willen laten eindigen." Begrijp ik dat de werkgever (even los van de discussie over LinkedIn) de arbeidsovereenkomst toch al wilde laten eindigen? En was hij daardoor onwillig dit te doen?

Hi Stéphan, leuk dat je reageert! De werkgever wilde de arbeidsovereenkomst inderdaad al eindigen, vanwege onvrede over het functioneren van de werknemer. Om deze reden waren partijen al in onderhandeling over beëindiging van het dienstverband. Naast deze onderhandeling speelde de discussie over het aanpassen van het LinkedIn profiel.

Hierover zegt de rechter dat het niet door de werknemer aanpassen van zijn LinkedIn profiel plaatsvond tegen de achtergrond van de onderhandelingen over het einde van het dienstverband. Hierin lijk je te kunnen lezen dat het een met het ander te maken heeft. Of de werknemer echter alleen vanwege het door de werkgever willen beëindigen van zijn dienstverband onwillig was zijn LinkedIn profiel aan te passen, is af te vragen. De werknemer heeft namelijk ook aangegeven 'Marketing & PR' in zijn LinkedIn profiel te hebben opgenomen om daarmee zijn kansen te vergroten om door recruiters te worden benaderd voor een baan op dat vakgebied. Misschien vond hij dat dus zo belangrijk, dat hij het om die reden absoluut wilde laten staan? Hier gaan we helaas enkel op basis van de uitspraak geen antwoord op krijgen.

Mocht je nog vragen hebben, ik hoor ze graag!

Plaats nieuwe reactie

Reageer op:

Annuleren