Werknemers op LinkedIn, wat mag je als werkgever eisen?

LinkedIn kennen we als hét zakelijke en professionele forum van social media. De kans is groot dat ook jouw werknemer op dit medium actief is. Maar wat zet jouw werknemer er eigenlijk op? Is zijn/haar profiel conform de werkelijkheid en wens van jou als werkgever?

Een praktijkvoorbeeld

Een werknemer was werkzaam in de functie van sales-, marketing- & PR-consultant. In deze functie verrichtte de werknemer bepaalde marketing- en PR-werkzaamheden. Omdat hij in deze functie onvoldoende functioneerde, bood zijn werkgever hem de functie van accountmanager new business aan. De werknemer stemde met deze functiewijziging in.

Vanuit zijn functie als accountmanager verrichtte de werknemer geen marketing- en PR-werkzaamheden meer. Desondanks stond op zijn LinkedIn profiel nog altijd de functie van sales-, marketing- & PR-consultant. Bovendien stonden onder zijn profielfoto, in de kopregel, de termen ‘Marketing & PR’.

De werkgever verzocht de werknemer verschillende keren zijn LinkedInprofiel aan te passen, maar de werknemer weigerde keer op keer.

De werkgever wilde dat de werknemer zijn profiel in overeenstemming bracht met de huidige stand van zaken. Met andere woorden, de werkgever wilde dat werknemer de functienaam sales-, marketing- & PR-consultant en de tekst ‘Marketing & PR’ zou verwijderen.

De werkgever verzocht de werknemer verschillende keren zijn LinkedInprofiel aan te passen, maar de werknemer weigerde keer op keer. Uiteindelijk paste werknemer wel de functiebenaming aan, maar niet de tekst ‘Marketing & PR’. Hierop werd de werknemer op staande voet ontslagen.

Cindy Notkamp
Cindy Notkamp Senior jurist arbeidsrecht
Praktische sparringpartner in het arbeidsrecht
Mijn naam is Cindy en ik ben werkzaam als senior jurist arbeidsrecht. Snel schakelen is in mijn vakgebied van belang en dat maakt het voor mij uitdagend, net zoals het feit dat het arbeidsrecht altijd in ontwikkeling is. Ik ben nooit uitgeleerd en zet de juridische situatie graag af tegen de praktische kant om zo een ondernemer verder te helpen. Toegankelijkheid, flexibiliteit en vol energie typeren mij hierbij!
Neem contact op

Ontslag op staande voet terecht?

De kantonrechter vond het ontslag op staande voet terecht. De werkgever hoefde naar zijn mening niet te accepteren dat de werknemer zich naar buiten toe bleef presenteren als verantwoordelijke voor de marketing en PR van het bedrijf.

Hoewel de rechter het gedrag van de werknemer als kinderachtig bestempelde, was er geen sprake van ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer.

Het gedrag van de werknemer was namelijk een reactie op het initiatief van de werkgever om de arbeidsovereenkomst in onderling overleg te willen laten eindigen. Daarom besloot de kantonrechter dat de werkgever wel de transitievergoeding van €2287 moest betalen.

Houd LinkedInprofiel waarheidsgetrouw

Zoals je ziet, de rechter windt er geen doekjes om. Een werkgever mag verwachten dat zijn werknemer zijn LinkedIn profiel up-to-date en waarheidsgetrouw houdt. Doet een werknemer dit niet en wordt hij door zijn werkgever hierop aangesproken, dan kan een ontslag op staande voet zelfs de uitkomst zijn.

Zakelijk versus privégebruik

In deze uitspraak was overigens duidelijk dat de werknemer zijn LinkedInprofiel zakelijk gebruikte en dus voor de werkgever inzette. De vraag ontstaat of de uitkomst van deze uitspraak anders zou zijn geweest als de werknemer zijn LinkedInprofiel enkel privé zou gebruiken. Helaas gaat de rechter hier niet op in.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op.

Let op correct gebruik social media door personeel

De afgelopen jaren is het ontslag van werknemers vanwege uitingen op social media gestegen. Met name werknemers die zich op social media negatief uitlaten over bijvoorbeeld de klanten van het bedrijf lopen risico hun baan te verliezen.

Lees verder