De meest gemaakte fout bij complexe belasting­aangifte voor piloten

Als piloot vlieg je de hele wereld over, ben je vaak gestationeerd in een ander land en heb je misschien te maken met een buitenlandse werkgever. De belastingplicht voor piloten kan erg complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan internationale belastingwetgeving, die voor iedere piloot weer anders kan zijn. Ik neem je graag hierin mee.

In welk land belasting betalen?

In de praktijk bestaat er veel onduidelijkheid over in welk land piloten belasting over hun inkomen moeten betalen. Veel piloten hebben namelijk te maken met een zogenoemde driehoeksverhouding tussen landen.

We kunnen dit uitleggen met een fictief voorbeeld, neem piloot Marcel. Hij is piloot bij vliegtuigmaatschappij International Airways en is woonachtig in Zwolle. Zijn home base is vliegveld Düsseldorf (Duitsland). International Airways is gevestigd in Engeland.

Marcel staat dan ook op de loonlijst van de Engelse maatschappij, hij wordt dan ook betaald vanuit Engeland. Op het salaris van Marcel wordt naar Engels nationaal belastingrecht, Engelse loonbelasting ingehouden. Moet Marcel dan loonbelasting betalen in Engeland? Hij is immers werkzaam in Duitsland.

Daniël Mol
Daniël Mol Senior belastingadviseur

Omrekenen naar Nederlandse fiscale maatstaven

Een veelgemaakte fout is om bij de belastingaangifte alleen het Engelse brutoloon te vermelden dat op de Engelse jaaropgave staat, maar wordt vaak niet omgerekend naar de Nederlandse fiscale maatstaven.

De eventuele belastingheffing over diverse (kosten)vergoedingen, waar veel piloten recht op hebben, blijft daardoor ten onrechte buiten beschouwing. Datzelfde geldt voor werkgeversbijdragen die worden betaald voor een buitenlandse pensioenregeling.

Uitgangspunten ophelderen

Deze fout is te voorkomen door allereerst de uitgangspunten op te helderen. Met betrekking tot de casus van Marcel verdiepen we ons onder andere in:

  • De arbeidsovereenkomst met International Airways;
  • Zijn actuele loonstroken;
  • Of er in Duitsland mogelijk sprake is van een vaste inrichting;
  • Waar Marcel precies werkzaam is. Vliegt hij alleen binnen Duitsland of passeert hij ook de landsgrenzen?

Belastingverdragen als leidraad

Vervolgens richten we ons op de Nederlandse nationale inkomstenbelastingwet en de belastingverdragen waarin is geregeld welk land waarover belasting mag heffen. In het geval van Marcel zien we in het belastingverdrag tussen Nederland en Engeland dat Engeland geen belasting mag heffen.

Maar hoe zit het dan met het feit dat de piloot in Nederland woonachtig is en in Duitsland werkt? Op basis van het belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland wordt het heffingsrecht in beginsel aan Nederland toebedeeld, tenzij er sprake is van een vaste inrichting van de Engelse werkgever in Duitsland.

Belastingheffing voor tijd op grondgebied

In het geval van Marcel is er sprake van een vaste inrichting. Duitsland mag dus belasting heffen over het door Marcel genoten inkomen. Dit geldt alleen voor de tijd dat hij op/boven Duits grondgebied werkt.

Marcel is grofweg gezegd alleen in Nederland inkomstenbelasting verschuldigd over het naar Nederlandse maatstaven omgerekende Engelse salaris dat niet toerekenbaar is aan de Duitse periode.

Trouwen gunstig voor Duitse belasting

Stel dat Marcel niet in Zwolle woont, maar net over de Duitse grens in Bad Bentheim. Hij woont daar samen met zijn vriendin en moet over zijn gehele salaris in Duitsland belasting betalen. Voor Marcel kan het vanuit Duits fiscaal oogpunt aantrekkelijk zijn om met zijn vriendin te trouwen.  

Hij komt dan namelijk onder voorwaarden in aanmerking voor een gunstiger Steuerklasse, oftewel; een dubbele belastingvrije som. Bij zijn overlijden heeft zijn echtgenote dan onder voorwaarden recht op een Duitse Rente (Duits pensioen).

We kunnen Marcel natuurlijk ook adviseren op het gebied van zijn verzekeringsplicht en zijn pensioen. En als hij kinderen krijgt, hoe zit het dan met de kinderbijslag?

Verrassende

fiscale adviezen

Onze belastingadviseurs kijken niet alleen naar de zakelijke kant van het verhaal. Ook je privésituatie nemen wij uitgebreid onder de loep. Door slim om te gaan met buitenlandse belastingvoordelen kunnen piloten vaak een groot verschil maken. Dat levert in sommige gevallen verrassende fiscale adviezen op.