Arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Gelijk werk gelijk belonen

Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een buitenlandse werkgever moet melden als hij met zijn werknemers naar Nederland komt om te werken. Het Nederlandse bedrijf voor wie de werkzaamheden worden verricht moet die melding gaan controleren.  Controleert u de melding niet of meldt u niet dat de melding überhaupt niet is gedaan, dan kunt ook u een boete krijgen.