MDR ­ Mandatory Disclosure Richtlijn

Sinds 25 mei 2018 is er de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR). Daarin heeft de EU afspraken vastgelegd over de uitwisseling van potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies. In Nederland geldt hiervoor een meldingsplicht. Meer weten over deze meldingsplicht? Download de whitepaper!

MDR ­ Mandatory Disclosure Richtlijn

Sinds 25 mei 2018 is er de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR). Daarin heeft de EU afspraken vastgelegd over de uitwisseling van potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies. In  Nederland geldt hiervoor een meldingsplicht. 

Meldingsplicht

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies geldt voor potentieel agressieve constructies, maar ook de meer gebruikelijke grensoverschrijdende transacties kunnen er onder vallen.

In deze whitepaper vertellen we u meer over:

  • De achtergrond van deze meldingsplicht.
  • De regeling die geldt bij deze meldingsplicht.
  • Het belang van deze meldingsplicht voor uw onderneming.