In­ter­na­tio­naal za­ken­doen? Let op mel­dings­plicht bij de Be­las­ting­dienst!

In de Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR) heeft de EU afspraken vastgelegd over de uitwisseling van potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies. In Nederland geldt hiervoor een meldingsplicht. Meer weten over deze meldingsplicht? Download de whitepaper!

Whitepaper MDR

Inhoud whitepaper

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies geldt voor potentieel agressieve constructies, maar ook de meer gebruikelijke grensoverschrijdende transacties kunnen er onder vallen. In deze whitepaper vertellen we je meer over:

  • De achtergrond van de meldingsplicht.
  • De regeling die geldt bij de meldingsplicht.
  • Het belang van deze meldingsplicht voor je organisatie.