De zwaar­werk­re­ge­ling is een feit, wat nu?

Op 1 november 2021 is besloten dat de zwaarwerkregeling voor de transportsector definitief doorgaat. Dit betekent dat het voor werknemers met een zwaar beroep mogelijk wordt om eerder te stoppen met werken. Hoe gaat dit verder in zijn werk?

De regeling

De zwaarwerkregeling krijgt een looptijd vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 en is bedoeld voor werknemers met een zwaar beroep. Voor deze werknemers is het lastig om het werk vol te houden tot aan de AOW-leeftijd. De zwaarwerkregeling biedt de mogelijkheid aan deze groep werknemers om eerder te stoppen met werken; maximaal 36 maanden voor het bereiken van de AOW-gerechtigde.

Gedurende deze periode van 36 maanden ontvangt de medewerker van Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer een uitkering ter hoogte van bruto € 2.037 per maand (2023). Dit bedrag komt neer op ongeveer € 1.400 netto per maand als de loonheffingskorting wordt toegepast op deze uitbetaling.

Lijst met functies

De cao partijen hebben gezamenlijk een lijst opgesteld van functies die als zwaar aangemerkt zijn. Werknemers die bij het pensioenfonds geregistreerd staan met een dergelijke functie worden automatisch 3,5 jaar voor hun AOW-leeftijd aangeschreven.

Gespreksvoering

Als de werknemer interesse heeft, dan kan het aanvraagformulier worden ingevuld waarna - na toetsing van de voorwaarden - een gratis adviesgesprek met een pensioenconsulent van het pensioenfonds ingepland kan worden. Tijdens dit gesprek worden alle financiële consequenties doorgesproken, zodat de werknemer een goed beeld heeft van de gevolgen.

Indien de werknemer na dit gesprek wenst deel te nemen moet er, binnen 4,5 maand na de eerste aanmelding, een definitieve aanvraag ingediend worden.

Gijsbert Hoek
Gijsbert Hoek Senior HR adviseur

Geen brief ontvangen?

Werknemers die 3,5 jaar voor hun AOW-leeftijd géén brief hebben ontvangen komen niet in aanmerking voor de regeling. Mocht iemand vermoeden ten onrechte geen brief te hebben ontvangen, dan kan de werknemer zich melden bij het pensioenfonds.

De regeling zal worden bekostigd uit een collectieve werkgeverspremie die door de hele sector afgedragen wordt aan Stichting RVU Beroepsgoederenvervoer.

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de zwaaerwerkregeling zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Samengevat zijn dit de volgende voorwaarden:

  • Je bent geboren in de periode van 1955 - 30 september 1961; 
  • Je hebt minimaal 20 jaar in de sector beroepsgoederenvervoer gewerkt. Je mag tussentijds in een andere sector gewerkt hebben;
  • Je was in januari 2021 in dienst bij een werkgever in de sector beroepsgoederenvervoer;
  • Je werkt op het moment dat je gebruik gaat maken van de zwaarwerkregeling minimaal een jaar in een zwaar beroep in de sector beroepsgoederenvervoer. Als zwaar beroep geldt: chauffeur, medewerker logistiek en magazijn, heftruckchauffeur, kraanmachinist, koerier, verhuizer of een functie in de technische dienst; 
  • Je bent ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m E van de cao-beroepsgoederenvervoer;
  • Ben je kraanmachinist? Dan ben je ingeschaald in één van de cao-loonschalen A t/m G;
  • Je stopt met werken. Vrijwilligerswerk is wel toegestaan.

Let op! Als het aantal deelnemers te groot wordt kan, voor nieuwe deelnemers, de 20 jaar verhoogd worden en kan de uitkeringsduur verkort worden.

RVU-heffing

De hoogte van het bedrag van de zwaarwerkregeling is gelijk aan de maximale vrijstelling van de zogeheten RVU-heffing. De RVU-heffing is een heffing die in het leven is geroepen om verkapte vutregelingen te voorkomen.

Wanneer er een bedrag hoger dan de vrijstelling wordt uitbetaald, is de werkgever een belastingheffing van 52% verschuldigd. Bij de zwaarwerkregeling is rekening gehouden met deze heffing, en daarom blijft het bedrag precies binnen de grenzen.

Waar moet je in de praktijk rekening mee houden?

Je werknemers worden actief door het pensioenfonds aangeschreven. Het kan dus zijn dat werknemers bij jou komen om over dit onderwerp in gesprek te gaan. Indien blijkt dat de medewerker definitief wil deelnemen aan de regeling, dan mag je dit niet weigeren.

Voor werknemers waar het werk echt zwaar is, kan deze regeling een hele mooie oplossing zijn voor zowel de werknemer als de werkgever.

Bereid je goed voor 

Wij raden je aan om na te gaan of je chauffeurs heeft die de komende jaren in aanmerking (kunnen) komen voor de zwaarwerkregeling. Stel jezelf vervolgens de vraag of er mogelijke deelnemers zijn, zodat je tijdig vervangende krachten kunt gaan werven. Gezien de krapte op de huidige arbeidsmarkt zal dat nog een hele uitdaging zijn!

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Of wil je weten hoe zichtbaar kunt zijn voor potentiële nieuwe werknemers? Neem gerust contact met ons op.