Zakelijke auto ongebruikt, wel of geen bijtelling?

Als aan een werknemer of ondernemer een zakelijke auto ter beschikking wordt gesteld, is de bekende bijtelling van toepassing. Maar wat nu als de auto tijdelijk niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld vanwege arbeidsongeschiktheid?

Sprake van dienstbetrekking: wél bijtelling

Bepalend voor het antwoord is het belangrijk om na te gaan of er sprake is van een dienstbetrekking. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid of loopbaanonderbreking geldt de bijtelling. De bijtelling is ook van toepassing wanneer de werknemer de auto helemaal niet kan gebruiken, omdat hij bijvoorbeeld in het ziekenhuis ligt. De auto staat immers nog steeds ter beschikking.

Einde dienstverband: géén bijtelling 

Staat de auto ná het dienstverband nog een tijd ter beschikking, dan geldt de bijtelling niet meer. Wél moet de voormalig werknemer dan belasting betalen over het privégebruik. Hiervoor moet u een reële kilometerprijs hanteren. Het privégenot van de auto wordt belast als loon uit vroegere dienstbetrekking.

Uitzondering bij staking van de onderneming

Een dga wordt gelijkgesteld met een werknemer, dus het bovenstaande geldt ook voor de dga. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting ligt het anders. Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijft de bijtelling van toepassing, maar bij staking, zoals het verkopen van de onderneming, niet meer. De auto zal dan worden verkocht of naar privé worden overgebracht.

Bijtelling voorkomen

Soms zal men een bijtelling willen voorkomen, bijvoorbeeld als een auto langdurig niet gebruikt kan worden en/of wanneer er al een andere auto in het huishouden beschikbaar is. In dat geval kan een werknemer de papieren en sleutels bij de baas inleveren, waarna de auto niet meer ‘ter beschikking staat’ en de bijtelling achterwege blijft.

Tip! Leg één en ander ook schriftelijk vast, om discussie met de fiscus te voorkomen.

Let op! Bovenstaande geldt niet voor de dga, omdat hij zelf over de sleutels blijft beschikken. Dit is echter anders als het een leaseauto betreft en de dga het leasecontract, indien mogelijk, tijdelijk opzegt.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen over bijtelling bij een ongebruikte zakelijke auto? Neem gerust contact met ons op. 

Blog
Zakelijke auto of privé?

Zakelijke auto

Kiest u een zakelijke auto of een privéauto? We hebben de fiscale gevolgen voor u op een rij gezet. Lees meer...

Lees verder