Waar­de­ring 2023 ver­huur­de wo­ning

Vanaf 2023 ga je meer belasting betalen bij het bezit van een verhuurde woning of het erven of schenken van een verhuurde woning. Wat betekent dit in de praktijk? Wij leggen het uit.

Verhoging leegwaarderatio voor verhuurde woningen

Ben jij in het bezit van een verhuurde woning? Of erf of schenk jij een verhuurde woning? Dan ga je vanaf 2023 meer belasting betalen. Dit komt door de verhoging van de zogenaamde leegwaarderatio voor verhuurde woningen en het stellen van meer voorwaarden. Wij leggen uit wat dit voor jou betekent en wat de mogelijkheden zijn voor tegenbewijs.

Leegwaarderatio

Door toepassing van de leegwaarderatio wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van jouw woning. Hierdoor wordt de WOZ-waarde verlaagd. Deze waarde is van belang voor je vermogen in box 3 en bij erven en schenken in de erf- en schenkbelasting.

Geert-Jan Halsema
Geert-Jan Halsema Senior belastingadviseur

Tijdelijke huurcontracten

Op dit moment geldt als voorwaarde voor toepassing van de leegwaarderatio al dat voor de verhuurde woning wettelijke huurbescherming moet gelden. Vanaf 2023 komt daar als extra voorwaarde bij dat er geen sprake mag zijn van een wettelijk tijdelijk huurcontract.

Een wettelijk tijdelijk huurcontract is een contract van maximaal twee jaar. De huurder heeft dan beperkte huurbescherming. Wordt zo’n wettelijk tijdelijk huurcontract voor een kortere periode afgesloten (bijvoorbeeld voor een jaar) en wordt aansluitend met dezelfde huurder weer een huurcontract afgesloten, dan wordt dit tweede huurcontract geacht te zijn afgesloten voor onbepaalde tijd. De huurder heeft dan volledige huurbescherming. In dat geval kan op de verhuurde woning vanaf het tweede huurcontract wel de leegwaarderatio weer worden toegepast.

Gelieerde partijen

Ook bij verhuur aan gelieerde partijen is de leegwaarderatio vanaf 2023 niet meer van toepassing. De staatssecretaris heeft aangegeven dat sprake is van een gelieerde partij als sprake is of kan zijn van een onzakelijke (te lage) huurprijs vanwege de band tussen partijen. Het zal hier bijvoorbeeld gaan om ouders die een woning verhuren aan hun kind.

Let op! Ook als je een zakelijke huurprijs met je kind of een andere gelieerde partij hebt afgesproken, kun je de leegwaarderatio niet meer toepassen. Het gaat erom of er mogelijk van een onzakelijke (te lage) huurprijs sprake kan zijn vanwege de band tussen jou en de huurder.

Tegenbewijs

Door het aanpassen van de tabel van de leegwaarderatio en de extra voorwaarden zal de waarde van de verhuurde woningen in box 3 en voor de erf- en schenkbelasting omhoog gaan. Kun je aannemelijk maken dat deze waarde 10% of meer hoger is dan de waarde in het economische verkeer van jouw verhuurde woning op de WOZ-peildatum? Dan kun je je beroepen op een arrest van de Hoge Raad uit 2015 en kan de waarde worden vastgesteld op de waarde in het economische verkeer op de WOZ-peildatum.

Heb je vragen over de waardering verhuurde woning vanaf 2023? Neem gerust contact op.