Vrijstelling deel fosfaat bij gebruik organische, stofrijke meststoffen

Vanaf 2023 hoef je nog maar 25% van de fosfaat uit compost en 75% van de fosfaat uit strorijke dierlijke vaste mest en champost mee te tellen voor de gebruiksnormen. Dit geldt alleen wanneer je meer dan 20 kg fosfaat uit deze meststoffen per hectare gebruikt en tot maximaal de gebruiksnorm van het perceel.

Deels meetellen fosfaat

Normaal telt fosfaat altijd 100% mee voor de gebruiksnormen. Onder voorwaarden telt nog maar een gedeelte van de fosfaat mee afkomstig van organische stofrijke meststoffen.

Voor compost hoef je nog maar 25% van de fosfaat mee te tellen. De fosfaatvrijevoet is per 2023 vervallen door de nieuwe regel. De fosfaat van strorijke vaste mest van runderen, paarden, geiten, schapen en biologische gehouden varkens telt maar voor 75% mee. Dit percentage geldt ook voor champost.

Minimale gift en maximale ‘vrijstelling’

De vrijstelling geldt alleen als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Op het perceel moet minimaal 20 kg fosfaat/ha worden uitgereden.
  • De fosfaat moet afkomstig zijn uit één of meer organische stofrijke meststoffen.
  • De vrijstelling telt tot maximaal de gebruiksnorm van het perceel.
  • De fosfaatgift boven de norm telt voor 100% mee.

Je hoeft de percelen niet aan te melden bij RVO. Wel moet je in je eigen administratie aan kunnen tonen dat je per perceel minimaal 20 kg/ha van de betreffende meststoffen hebt uitgereden.

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Jos Kuipers
Jos Kuipers Senior adviseur agro