Voorstel verplichte rotatie rustgewassen op bouwland

In het ontwerp 7e Actieprogramma zijn diverse ingrijpende maatregelen opgenomen. Eén daarvan is de verplichte rotatie met rustgewassen op bouwland. Op graasdierbedrijven is een aanvullende eis voorgesteld. Vanaf 2023 moet ieder jaar op 60% van het areaal een rustgewas worden geteeld. Vanaf 2027 minimaal 70%.

7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland is verplicht om iedere vier jaar bij ‘Brussel’ een Actieprogramma (AP) in te dienen. In dit AP moeten maatregelen worden opgenomen waarmee de doelstellingen vanuit de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijnwater behaald moeten worden. Omdat de doelen nog onvoldoende in zicht zijn, heeft de minister ingrijpende maatregelen aangekondigd.

Welke eisen zijn er?

In het ontwerp is opgenomen dat je vanaf 2023 verplicht rustgewassen in je bouwplan moet opnemen. Rustgewassen zijn grassen, granen en wellicht nog een aantal andere gewassen. De verplichting betreft al het bouwland, ongeacht de grondsoort. Daarnaast geldt voor graasdierbedrijven nog een aanvullende eis.

Rustgewassen op bouwland

Volgens het ontwerp moet je tussen 2023 en 2026 minimaal één keer op uw bouwland een rustgewas telen. Vanaf 2027 moet u nog vaker een rustgewas telen, namelijk één keer in de drie jaar.

Rustgewassen op graasdierbedrijven

Heb je een graasdierbedrijf? Volgens het ontwerp moet je vanaf 2023 op minimaal 60% van je totale areaal een rustgewas telen. Vanaf 2027 wordt dit 70%. Daarnaast is opgenomen dat op een graasdierbedrijf vanaf 2027 minstens 50% van de rustgewassen blijvend grasland (langer dan 5 jaar) moet zijn.

Robert Reuver
Robert Reuver Senior adviseur agro
Ervaren adviseur in de agrarische sector
Mijn naam is Robert en ik ben alweer ruim 30 jaar met veel plezier werkzaam als adviseur in de agrarische sector. Ik heb veel ervaring met onder meer agrarische bedrijfsoverdrachten in familieverband en de financiering van agrarische bedrijven. Daarnaast ben ik graag een sparringpartner voor agrarische ondernemers; zeker in deze tijd is het heel belangrijk om samen vooruit te kijken.
Neem contact op

Veel kritiek

Op deze ingrijpende voorstellen is veel kritiek gekomen. Niet alleen vanuit de sector, maar ook vanuit de politiek. De kans dat de plannen wijzigen is groot. Echter, Nederland moet uiteindelijk voldoen aan de doelen en voor het einde van het jaar een goedgekeurd plan neerleggen. Cruciale vraag is daarom: hoe groot is de speelruimte die Nederland heeft?

Vragen?

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op.