Vergeet deze zaken niet bij je laatste btw-aangifte van 2023

Je laatste btw-aangifte over 2023 dien je uiterlijk 31 januari 2024 in. Vergeet bij deze aangifte niet de jaarlijkse terugkerende mogelijke afdrachten en correcties.

Afdracht btw privégebruik auto

In de laatste btw-aangifte van 2023 moet je btw afdragen over het privégebruik van de auto’s van de zaak. De btw die betrekking heeft op deze auto’s heb je namelijk in 2023 geheel afgetrokken in je btw-aangiften. Daarom moet nog een correctie voor het privégebruik plaatsvinden. Dit geldt zowel voor personenauto's als bestelauto's.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Let op! Voor de bijtellingsregels in de loon- of inkomstenbelasting zijn de kilometers woon-werkverkeer zakelijk. Dit geldt echter niet voor de btw! Voor een auto zonder bijtelling in de loon- of inkomstenbelasting waarmee aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé wordt gereden, kan daarom wel btw over het privégebruik van de auto verschuldigd zijn.

Hoogte afdracht btw privégebruik auto

De hoogte van de btw-afdracht over het privégebruik van de auto bereken je met de verhouding tussen het zakelijk en privégebruik van de auto. Alleen als je die verhouding niet kunt aantonen, bedraagt de btw-afdracht voor het privégebruik van de auto 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Aantonen van de verhouding tussen zakelijk en privégebruik kan bijvoorbeeld met een kilometeradministratie.

Tip! De btw-afdracht voor het privégebruik bedraagt in bepaalde gevallen geen 2,7 maar 1,5% van de catalogusprijs, bijvoorbeeld als je bij aankoop van de auto geen btw hebt afgetrokken. Voor de btw-afdracht voor het privégebruik in 2023 geldt ook 1,5 in plaats van 2,7% voor auto’s die je in 2018 of eerder in gebruik heeft genomen.

Personeelsvoorzieningen en relatiegeschenken

Personeelsvoorzieningen zijn zaken die je aan jouw werknemers ter beschikking stelt. Denk aan fitness, ontspanning en loon in natura (waaronder een kerstpakket of een jubileumgeschenk). Gaf je in 2023 meer dan € 227 (excl. btw) per werknemer aan personeelsvoorzieningen uit? Dan moet je in de laatste btw-aangifte een btw-correctie toepassen.

Gaf je in 2023 goederen en diensten cadeau of tegen een symbolisch bedrag aan bijvoorbeeld een zakenrelatie? Dan moet je een correctie toepassen in de laatste btw-aangifte als de ontvanger van het cadeau minder dan 30% btw kan aftrekken én de waarde meer dan € 227 (exclusief btw) per ontvanger bedraagt.

Verkoop/diensten btw-belast en btw-vrijgesteld

De btw die betrekking heeft op btw-vrijgestelde verkoop van goederen en diensten mag je niet in aftrek brengen. In jouw btw-aangifte heb je in de loop van 2023 hier al een inschatting van gemaakt. In jouw laatste btw-aangifte van 2023 bereken je of deze inschatting juist is geweest en pas je, waar nodig, een correctie toe.

Let op! Ook voor in 2023 ingekochte diensten en roerende zaken die je deels privé hebt gebruikt, maak je een vergelijkbare berekening. Voor investeringsgoederen gelden afwijkende regels. Investeringsgoederen zijn onroerende zaken, bijvoorbeeld een bedrijfspand, of roerende zaken waarop je voor de inkomstenbelasting afschrijft, bijvoorbeeld een computer.

Vragen?

Heb je nog vragen over je laatste btw-aangifte over 2023? Neem gerust contact op.

Btw scan

Je btw-positie inzichtelijk krijgen en toetsen op de actuele btw wet- en regelgeving kan door middel van een btw-scan. Mede door de expertise van onze btw-specialisten krijg je inzicht in de aandachtspunten en optimalisatiekansen. 

Wil je een btw-scan? Neem contact met ons op en wij voeren hem voor je uit.

Neem contact op
medewerker de jong en laan