Voorwaarden toe­passing btw-nultarief bij afhaal­trans­acties aan­ge­scherpt

Met ingang van 1 april 2024 worden de voorwaarden met betrekking tot de toepassing van het btw-nultarief bij afhaaltransacties aangescherpt. Deze aanpassing kan gevolgen hebben voor internationaal opererende bedrijven.

Levering van goederen binnen de EU

Btw-ondernemers die aan zakelijke afnemers goederen leveren binnen de EU, belasten deze leveringen vaak met 0% btw (intracommunautaire levering). De toepassing van het btw-nultarief voorkomt een btw-belemmering bij internationale transacties.

Op een btw-ondernemer die het btw-nultarief 0% toepast, rust de bewijslast om aan de hand van boeken en bescheiden aannemelijk te maken dat de goederen daadwerkelijk Nederland hebben verlaten. Zonder goede bewijsstukken wordt het risico gelopen op een btw-naheffing van 21% of 9% btw.

Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur

Afhaaltransacties

In de praktijk komt het regelmatig voor dat buitenlandse afnemers de goederen (laten) ophalen in Nederland (zogenaamde ex works leveringen). Omdat de feitelijke beschikkingsmacht van deze goederen in Nederland over gaat op de afnemer, is het uitgangspunt dat deze leveringen zijn belast met btw. 

Om de btw-heffing geen belemmering te laten vormen bij afhaaltransacties, is goedgekeurd dat onder specifieke voorwaarden toch het btw-nultarief toegepast kan worden. In het geval van vaste afnemers kon, na ondertekening van een afhaalverklaring, toch gebruik worden gemaakt van de toepassing van het btw-nultarief. Dit ongeacht op de afnemer de goederen zelf komt ophalen of dat er een externe transporteur ingeschakeld werd. 

Wat gaat er wijzigen vanaf 1 april 2024?

Vanaf 1 april 2024 wordt een afhaalverklaring alleen nog als bewijs geaccepteerd als de goederen worden afgehaald door een vaste afnemer die zelf de goederen afhaalt dan wel door een werknemer laat afhalen.

Indien de goederen worden opgehaald door een door de afnemer ingeschakelde externe transporteur, dan volstaat een afhaalverklaring niet langer als bewijsstuk. In dit geval kan het btw-nultarief alleen nog worden toegepast indien de afnemer (achteraf) bewijsstukken kan overleggen waaruit het intracommunautaire transport blijkt c.q. aannemelijk wordt gemaakt.   

Voor de praktijk is het, om btw-risico’s te voorkomen, van belang om (nog) terughoudender om te gaan met afhaaltransacties en met de afnemer goede afspraken te maken over de aanlevering van de noodzakelijke bewijsstukken om het internationale vervoer aan te tonen.

Meer informatie?

Mocht je meer informatie wensen over de btw-gevolgen van afhaaltransacties of het toepassen van het btw-nultarief op internationale transacties, neem dan contact met ons op.

Internationale btw

Houd jij je (steeds meer) bezig met internationaal ondernemen en neemt hierdoor grensoverschrijdende handel toe? Dan wordt btw en douanewetgeving steeds belangrijker voor de fiscale positie van je onderneming. Wij kijken en denken graag met je mee.

Lees meer
Peter van der Sluis
Peter van der Sluis Senior belastingadviseur