Subsidie­regeling praktijkleren in de derde leerweg weer aanvragen

Werkgevers kunnen vanaf 1 december 9.00 uur weer subsidie aanvragen voor de regeling praktijkleren in de derde leerweg. De subsidieregeling is alleen beschikbaar voor praktijkplaatsen voor werkzoekenden of voor studenten derde leerweg die binnenkort werkloos zullen worden.

Voorwaarden subsidie

De subsidie vergoedt een deel van de kosten die een erkend leerbedrijf maakt voor de begeleiding van een werkzoekende, of een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt en die werkloos dreigt te worden. Er moet sprake zijn van kortlopende bij- en omscholing. Ook moet je dus een erkend leerbedrijf zijn. 

Jarno Swijghuizen
Jarno Swijghuizen Subsidieadviseur

Omvang subsidie

Als erkend leerbedrijf kun je de subsidie voor maximaal 40 weken krijgen. Realiseer je voor deze duur een praktijkplaats, dan bedraagt de subsidie maximaal € 2.700. Het beschikbare budget bedraagt € 4,5 miljoen per aanvraagronde. Zijn er meer aanvragen dan beschikbaar budget, dan wordt dit verdeeld over de aanvragers. De regeling loopt in ieder geval tot eind 2025.

Let op! Voor mbo-studenten in de beroepsopleidende leerweg (bol) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl) kun je deze subsidie niet aanvragen.

Aanvragen subsidie

Jouw aanvraag dien je digitaal in bij RVO.nl. Hiervoor heb je eHerkenning nodig op niveau eH3. Je moet de subsidie binnen een jaar na afloop van de praktijkplaats aanvragen. Duurt de opleiding langer dan 40 weken, dan moet je jouw aanvraag binnen een jaar na afloop van de eerste 40 weken indienen. 

Nog geen erkend leerbedrijf?

Ben je nog geen erkend leerbedrijf? Wellicht kom je in aanmerking. Check de daarvoor gestelde voorwaarden. De erkenning wordt iedere vier jaar getoetst. 

Heb je vragen over de subsidieregeling praktijkleren in de derde leerweg? Neem gerust contact op.