Stik­stof­norm melk­koei­en: bio­lo­gisch nu ge­lijk aan gang­baar

Heb jij biologische melkkoeien? Vanaf 2023 moet je de stikstofproductie van jouw melkkoeien anders bepalen. Lees hier de voorwaarden.

Stik­stof­norm bio­lo­gische melk­koei­en

De stikstofproductienorm voor biologische melkkoeien wordt gelijkgesteld aan de norm voor gangbaar gehouden melkkoeien. Voor jouw jongvee gelden nog wel andere stikstofnormen.

Normen sinds 1 januari gelijk

Eerder zijn de fosfaatnorm en de mestproductie voor biologische melkkoeien al gelijkgetrokken aan gangbare melkkoeien. De normen voor jouw biologische jongvee blijven ongewijzigd.

Alette van de Steeg
Alette van de Steeg Adviseur agro

Invloed van melkproductie en ureum

Vanaf 2023 bepaal je de norm aan de hand van de gemiddelde melkproductie per koe en het gemiddelde ureumgehalte. Er gelden verschillende normen voor drijfmest en vaste mest. Bepaal de normen aan de hand van Tabel 6 Stikstof en fosfaat per melkkoe.

Gevolgen afhankelijk van melkproductie

Wat de gevolgen zijn voor jouw bedrijf hangt af van de hoogte van de melkproductie en het ureumgehalte op jouw bedrijf. In de meeste gevallen is (iets) meer mestplaatsingsruimte nodig of moet meer mest afgevoerd worden.

Heb je vragen over de stikstofproductienorm, neem gerust contact op.

Agro dashboard

Je wilt de juiste beslissingen nemen, en dat begint met inzicht in je eigen agrarische onderneming. Het agro dashboard brengt je verder!

Lees meer