Registreer vang­gewas uiterlijk 30 novem­ber

Vanaf 15 oktober t/m 30 november kun je bij RVO de teelt van vanggewassen registreren. Deze registratie is in sommige situaties verplicht. We nemen je mee.

Vanggewas melden

Het verplichte vanggewas na mais heb je, als het goed is, al in de Gecombineerde opgave gemeld. Echter het vanggewas voor de ‘stimuleringsmaatregel’ en het vanggewas als rustgewas op zand- en lössgrond moet je nog melden. Daarnaast is het advies om het vanggewas voor de invulling van GLMC 7 ook door te geven.

Mark Scholten Linde
Mark Scholten Linde Adviseur agro

Stimuleringsmaatregel en vanggewas als rustgewas

Sinds dit jaar geldt op zand- en lössgrond een ‘stimuleringsmaatregel’ om na de oogst een vanggewas in te zaaien. Zaai je na 1 oktober of helemaal geen vanggewas? Dan krijg je een korting op de stikstofnorm. Om de korting te voorkomen moet je het vanggewas tijdig inzaaien en bij RVO melden. Daarnaast kun je ook het vanggewas melden dat je als rustgewas teelt.

GLMC 7 gewasrotatie

Vanaf 2024 moet je ieder jaar op minimaal 1/3 van je bouwland een ander gewas telen. Dit kan ook door na de hoofdteelt een vanggewas in te zaaien. Dit vanggewas laat je tot de volgende hoofdteelt staan. Een vanggewas in 2023 telt ook mee. Het advies is om dit vanggewas ook bij RVO te registreren.

Vrijstelling meer dan 75% gras

De gewasrotatie is voor jou niet verplicht als je bedrijf onder een vrijstelling valt. Bijvoorbeeld als je meer dan 75% grasland hebt.

Doorgeven t/m 30 november

De bovenstaande vanggewassen kun je t/m 30 november doorgeven. Je kunt aangeven welk gewas je hebt gezaaid en wat de inzaaidatum is. Daarnaast kun je soms ook specificeren voor welke regeling het vanggewas wordt geteeld.

Heb je vragen? Neem gerust contact op.

De toekomst van jouw bedrijf

Waar wil je naartoe met jouw agrarische onderneming? Wellicht heb je een forse investering op de planning staan. Of je verkeert financieel in zwaar weer, waardoor je overweegt te stoppen met jouw agrarische onderneming. Onze agrarische bedrijfsadviseurs sparren met jou over toekomstige scenario's en rekenen deze voor je door.

Laten we samen kijken naar jouw uitdagingen!

Lees meer
Inzicht in jouw agrarische onderneming

Je wilt de juiste keuzes maken voor jezelf en jouw agrarische onderneming. Daarvoor is het belangrijk dat je (realtime) inzicht heeft in financiële kengetallen. Wij maken dit voor je mogelijk met het agro dashboard, waarbij je met een gebruiksvriendelijk en helder dashboard onder meer op de hoogte bent van (mutaties in) de liquiditeit, opbrengsten, kostprijs, brutomarge, debiteuren en crediteuren.

Lees meer