Meld uiterlijk 31-12: productie­rechten, mest­verwerking en fosfaat­ruimte

Aan het einde van het kalenderjaar moet je diverse zaken rondom de mestboekhouding hebben geregeld. Zo moeten de productierechten op orde zijn en moet je voldoende mest verwerkt hebben. Meld daarnaast uiterlijk 31 december dat je gebruik wilt maken van de fosfaatverrekening en meld percelen bouwland aan voor de verhoogde fosfaatnorm

Varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten

Heb jij varkens, pluimvee of melkvee? Dan moet het aantal gehouden stuks vee in 2023 passen binnen het aantal rechten dat je hebt. Heb jij nog niet voldoende rechten? Dan kun je t/m 31 december rechten bijkopen en/of leasen. Heb je nog rechten over? Ook dan geldt dat je deze t/m 31 december kunt verkopen en/of verleasen. Een overdracht na 31 december telt niet meer mee in 2023.

Femmie Jager
Femmie Jager Adviseur agro

Invullen mestverwerkingsplicht

Heb jij een mestverwerkingsplicht? Verwerk dan uiterlijk 31 december de mest. Het is ook mogelijk de verwerkingsplicht over te dragen middels een VVO. Laat je meer mest verwerken dan jouw verwerkingsplicht? Dan kun je de mestverwerkingsplicht van een ander overnemen. Je moet deze overdracht uiterlijk 31 december bij RVO melden.

Mest verwerken met drie partijen

Laat je mest verwerken met een zogenoemde ‘Driepartijenovereenkomst’? Meld deze overeenkomst ook uiterlijk 31 december bij RVO.

Fosfaatplaatsingsruimte

Heb je teveel dierlijke mest aangevoerd? Onder voorwaarden kun je gebruikmaken van de fosfaatverrekening. Je moet je uiterlijk 31 december melden bij RVO. Daarnaast kun je op bouwland met de fosfaattoestand ‘hoog’ extra fosfaatruimte krijgen als je gebruikmaakt van voldoende organisch stofrijke mest. De percelen waarop dit speelt meld je ook uiterlijk 31 december.

Heb je vragen over de productierechten, mestverwerking en fosfaatruimte? Neem gerust contact op.