Pacht en mee­tel­len slo­ten en land­schaps­ele­men­ten

Pacht je een perceel grond? Dan kun je ook aanliggende sloten en andere landschapselementen opgeven in de Gecombineerde opgave.

Ge­com­bi­neer­de op­ga­ve

Om de aanliggende sloten en andere landschapselementen op te geven in de Gecombineerde opgave moet je wel het beheer/gebruik hebben van het gepachte perceel. Ook moet de verpachter hiermee akkoord zijn.

In gebruik of beheer

Je hoeft geen eigenaar te zijn van de landschapselementen (incl. sloten) die je opgeeft in de Gecombineerde opgave (GO). Je moet wel het feitelijk gebruik of het beheer van het landschapselement hebben. Dit gaat bijvoorbeeld om het onderhoud en/of schoonmaken van een sloot of het onderhoud (o.a. snoeien) van een struweel. Het is verstandig om dit gebruik/beheer van landschapselementen ook in een schriftelijke overeenkomst op te nemen.

Leonie van de Aast
Leonie van de Aast Adviseur agro

Landschapselement hoeft niet mee over

Je mag een landschapselement meetellen als ‘subsidiabel areaal’ en als ‘eco-activiteit’ als deze aangrenzend ligt aan landbouwareaal. Het landbouwareaal hoeft niet bij jezelf in gebruik te zijn. Pacht je landbouwgrond, dan kan de verpachter ervoor kiezen om de aangrenzende landschapselementen zelf op te geven in de GO.

Anders bij ‘niet-productief areaal’

Wil je een landschapselement inzetten als ‘niet-productief areaal’, dan moet het landschapselement aangrenzend liggen aan bouwland. Dit bouwland moet dan wel bij je in gebruik zijn. Pacht je een perceel bouwland? Dan kun je alleen de aangrenzende landschapselementen inzetten als niet-productief areaal. De verpachter kan dit niet.

Heb je vragen over de gecombineerde opgave? Neem gerust contact op.

Samen voor jouw agrarische onderneming

De agrarische sector is continu in beweging. Denk aan de snel veranderende wet- en regelgeving en de sterk fluctuerende markt. Daardoor zit je als agrarisch ondernemer nooit stil; je staat telkens weer voor nieuwe uitdagingen. Laten we er samen voor gaan!

Lees meer